Boning av gulv 3.-5. juli og 12.-13. juli 2020

OPPDATERING 9. JULI:

Boningen ble ikke ferdig forrige helg, så den vil fortsette 12.-13. juli. Husk å fjerne gjenstander og dørmatter i fellesområder.

############

Gulvene i fellesområdene skal bones, og vår renholdsleverandør starter boningen om ettermiddagen fredag den 3. juli, og planlegger å være ferdig søndags kveld.

Det er derfor svært viktig at alle fjerner gjenstander og dørmatter i fellesområdet fra og med fredag 3. juli kl. 1600.

Vi minner om at det ikke er lov å oppbevare sykler, barnevogner, leker og andre gjenstander i fellesarealene, så dette må fjernes permanent.

Hilsen Styret

TV-leveranse er mulig både fra GET og Telenor etter 1. juli 2020

Sameiet har fra 1. juli 2020 kollektiv internettavtale med GET til kr. 199,- per måned, men årsmøtet har valgt å ikke ha kollektiv TV-avtale.

Telenors kollektive TV-avtale opphører fra 1. juli 2020, men har, etter forespørsel fra styret, valgt å ikke koble nettet i bygget fra hovednettet sitt.

Beboere i sameiet kan derfor på eget initiativ inngå individuell TV-avtale med enten GET eller Telenor.  GET leverer signaler via fibernettet, og Telenor via coax-nettet.

Helt konkret hva som inngår i de forskjellige alternativene må du kontakte GETs/ Telenors kundeservice for.

GET tilbyr følgende individuelle priser: 

Telenor tilbyr følgende individuelle pris: 

Telenor har sendt oss et informasjonsark om deres tilbud, som kan leses her:
Informasjon til beboerne i Gla’Enga Eierseksjonssameie

 

Hva skjer med utstyret til Homenet og Telenor?

  • Homenets utstyr kan kastes i el-avfall på gjenbruksstasjoner, og IKKE i sameiets restavfall.
  • Telenors utstyr må returneres til Telenor. Alle har fått en returlapp som kan brukes til å sende dekoderen og kortet tilbake.

Som en service til beboerne arrangerer vi to innleveringsdager for alt dette utstyret på styrekontoret i -01 i C-oppgangen.
Vi vil da sørge for korrekt kasting av el-avfallet, og overlevering av utstyret til Telenor:

Torsdag 25.juni kl. 1900-2000

Tirsdag 30.juni kl.  1900-2000 

Husk å merke dekoderen med navn. Bruk gjerne adresselappen dere fikk.

(Det blir ikke arrangert flere innleveringsdager, og beboere står selv ansvarlig for retur til Telenor og kasting av Homenets utstyr i godkjent enhet for el-avfall.)

Styret

Takterrassen stenges for bruk etter kl. 2300

Styret har fått flere klager over utagerende festing på takterrassene, med uønsket og til dels farlig adferd på usikrede steder.  Det ligger ofte igjen ølbokser og annet søppel der oppe også, noe som forsøpler området, og gjør det mindre trivelig.

Forsterket vakthold i helgene i sommer

Derfor har styret nå engasjert Securitas til å ha forsterket vakthold på takterrassen i helgene fremover.

Dette betyr at Securitas gjør ekstrarunder på takterrassene like etter kl. 2300.  De har instruks om, uten opphold, å avslutte eventuelle fester som er der oppe.

Andre personer som måtte befinne seg på takterrassene vil i helgene også bli bedt om å forlate terrassen, da vi ikke ønsker å ha folk der oppe etter kl. 2300.

Festing i ukedagene

Hvis Securitas blir utkalt pga klager på høylytt festing/ utagerende adferd på takterrassene i ukedagene, er de bedt om å sørge for at festen avsluttes umiddelbart når de kommer – uansett tidspunkt og ukedag.

Ikke kast sigaretter over kanten på takterrassene

Vi må dessverre også i år minne om at det ikke må kastes sigaretter eller andre gjenstander over kanten fra takterrassene.  Hvis dette blir et problem i år også, vil vi måtte stenge takterrassene mellom A og B.  Det håper vi å unngå ved at alle tar ansvar!

Husk: hold støynivået nede!

Sommeren er en tid hvor det ofte er godt å være ute, men vi minner om husordensreglene som i punkt 1.2 blant annet sier at det ikke er tillatt med høylytt avspilling av musikk etc. etter kl. 23.00. Skal høyttalere brukes etter kl. 2300, må de dempes slik at de overhodet ikke sjenerer naboleilighetene. Det er spesielt viktig å vise hensyn på sommerstid hvor vinduene ofte står åpne.  For ordens skyld vil vi presisere at dette selvsagt ikke bare gjelder bruk av høyttalere.  Allsang og annen høylytt aktivitet er også innbefattet.  Det er støynivået som er utslagsgivende.

Du kan lese om støybestemmelsene her: https://glaenga.no/husordensregler/

Vi ønsker at folk skal kunne ha det hyggelig og nyte sommervarmen, men det går an å gjøre det uten å sjenere andre beboere.  God sommer! 

Styret

Ytterligere informasjon om installering av internett fra GET 8. og 9. juni 2020

Installasjon av internett: 
Etter dagens erfaring med installasjon av internett fra GET, vil vi minne om følgende:
Firmaet BKT kommer og monterer for oppgang C og D tirsdag 9. juni (se lappen som ble hengt på døren for tidspunkt). Her kobler de da av internett fra HomeNet, og kobler til GET.
Internettlinjen blir ikke aktivert før GET kommer samme dag mellom klokken 17.00 og 20.30. Dersom du har behov for internett tidligere, eller GET ikke skulle komme, kan du selv aktivere nettet ved å ringe til GET på tlf. 21 90 60 50.  De vil hjelpe deg med å komme på nett.
Vi har forstått at det er noen leiligheter som ikke har hatt besøk av GET i dag.  Dette er utenfor styrets kontroll, men vi har en tett dialog med GET om dette.
Det er fint om de leiligheter som ikke har fått besøk av GET, eller får det i morgen, sender en epost til styret@glaenga.no.  Da skal vi sørge for at GET får beskjed.
Leiligheter med utleiedel
Når det gjelder leiligheter med utleiedel: Det monteres kun sentral i «hovedleiligheten».
Dersom det er ønskelig å sette opp eget sentral i utleieobjektene, må dette bestilles særskilt. Kostnaden faktureres eier.
TV-signaler
TV-signalene fra Telenor (tidligere Canal Digital) vil avsluttes 1. juli 2020.  GET tilbyr forskjellige TV-pakker, og de vil informere om dette når de er innom for å aktivere internett.
De skal ha sendt ut informasjon om dette, men vi har skjønt at det ikke er alle som har mottatt denne.  Vi legger ved et eksempel på brevene som er utsendt HER
Det er alltid utfordrende med prosjekter hvor alle leilighetene berøres, og vi ønsker å takke for tålmodigheten.
Styret