Ventilasjon i leiligheten

Mange tror at det sitter vifter/ motor i kjøkkenhettene, slik som for eksempel i eneboliger.  Men, i Gla’enga sitter viftene på taket under takoppbyggene.
Det er én vifte per leilighet, og hver leilighet har et unikt avtrekkssystem, som ikke er koblet sammen med andre leiligheters.
 
 
Kjøkkenhetten og viften på taket sørger for avtrekk fra både kjøkken og bad, og luften  trekkes opp og ut.  Dette er såkalte kanalvifter som hele tiden går på en grunnhastighet for å opprettholde avtrekk fra leilighetene (både på kjøkken og bad).
 
 
Ved skifte av kjøkkenhette er det viktig å opprettholde avtrekk fra leilighetene.  Du må derfor passe på at installatøren ikke kobler fra vifta som sitter på taket.  Den er koblet til kjøkkenhetta slik at hastigheten kan reguleres, og hvis den kobles fra vil du miste avtrekket på badet.
 
 
Husk å vedlikeholde og rengjøre ventilene
For å holde friskluftforsyningen god, er det svært viktig at ventilene i veggene ikke stenges. 
 
Husk også å rengjøre ventilene inkludert filter et par ganger i året. Det kan være et fristende sted for eksempelvis veps å etablere seg, og derfor bør seksjonseierne sjekke ventilene på forsommeren, og følge med på eventuell aktivitet ut over sommeren. 
 
Renhold gjøres med et håndgrep innenfra.  Ta av lokket, vask svampene som ligger innenfor, og rens ut eventuelle fremmedlegemer. 
 

Montere insektsnetting
Et tips er å montere insektsnett av metall i ventilen. Det er ikke vanskelig å gjøre dette, og man
kan enkelt montere netting ved å skru ventilen opp utvendig.

Insektsnetting selges flere steder, eksempelvis på Biltema og Felleskjøpet, samt flere nettsteder.

 
Ventilen sett innenfra. Svampene tas ut og vaskes et par ganger i året.