Garasje og elbil

Garasjeområdet er todelt; med innkjøring via en felles ytre port som åpnes automatisk.

I det indre området disponeres plassene av beboere som har kjøpt eller leid garasjeplass i tilknytning til leiligheten. Porten til det private området åpnes med en kodebrikke eller nøkkel.

Oppstår det feil på garasjeportene, send e-post til styret@glaenga.no

Bestilling av ny garasjeportåpner gjøres hos Hörmanns, prisen ligger på ca kr. 850,- .

Portåpneren må kodes: Møt opp på styrekontoret under åpningstid for omkoding.

Hvis portåpneren mistes eller blir stjålet er det viktig at styret får beskjed om dette, slik at den kan deaktiveres.  Det har vært flere innbrudd i garasjen, og styret ønsker ikke at portåpnere kommer på avveie.

I det ytre området er det mulig å leie parkeringsplass. Ta kontakt med Euro Park, tlf. 22 05 75 00.

Oppsett av ladere til elbil

OBS!
Det har siden høsten 2022 vært arbeidet med planer for nytt helhetlig ladeanlegg for elbillading. Det er allerede utredet et grunnlag som det vil bli arbeidet videre med. Ny infrastrukturløsning for lading av elbiler i sameiet har til hensikt å jevne ut strømforbruket, klargjøre for at alle skal kunne ha ladestasjon på sine garasjeplasser, og sørge for god nok kapasitet i strømnettet.

Det er viktig at seksjonseiere som ønsker å sette opp lader for elbil kjenner til at dette arbeidet pågår, og at et eventuelt oppsett av ladeplass nå vil medføre at investeringen kan ha begrenset nytteverdi.

Følgende gjelder per i dag:

Oppsett av ladere for elbil må bekostes av den enkelte eier. Oppsett av lader må godkjennes av styret. Hurtiglader er ikke tillatt, og det kan ikke installeres lader på mer enn 16 A (1-fase). 

Sameiet har inngått avtale med Elektrikergruppen AS for oppsett av lader.
Bestilling sendes av seksjonseier til jo@elektrikergruppen.no – med kopi til styret@glaenga.no.

Elektrikergruppen tilbyr følgende alternativer:

  1. Opplegg – levering og montering av Defa Erange Uno inkludert 16A sikring og kabling inntil 30m. Kr. 15.000,- + MVA. 
  2. Opplegg – levering og montering av CEE uttak (industristikk) inkludert 16A sikring og kabling inntil 30m. Kr. 9500,- + MVA. 
  3. Opplegg – levering og montering av enkel stikkontakt (schuko) inkludert 10A sikring og kabling inntil 30m. 9000,- + MVA.

Betaling for strøm
Beboer med lademulighet for elbil må betale kr. 400,- per måned.  Dette dekker utgifter til strøm, og betales uavhengig av om laderen brukes lite eller mye.
Betaling gjelder fra tidspunktet hvor laderen/ kontakten er satt opp.

Tyveri: Det har dessverre vært noen få tilfeller av innbrudd i garasjen gjennom årene, så ikke la verdigjenstander ligge synlig i bilen!