Garasje og elbil

Garasjeområdet er todelt; med innkjøring via en felles ytre port som åpnes automatisk.

I det indre området disponeres plassene av beboere som har kjøpt eller leid garasjeplass i tilknytning til leiligheten. Porten til dette området åpnes med en kodebrikke eller nøkkel.

Oppstår det feil på garasjeportene, send e-post til Styret.

Bestilling av ny garasjeportåpner gjøres hos Hörmanns, prisen ligger på ca 850 kr.

Portåpneren må kodes: Møt opp på styrekontoret under åpningstid for omkoding.

Hvis portåpneren mistes eller blir stjålet er det viktig at styret får beskjed om dette, slik at den kan deaktiveres.  Det har vært flere innbrudd i garasjen, og styret ønsker ikke at portåpnere kommer på avveie.

I det ytre området er det mulig å leie parkeringsplass. Ta kontakt med Euro Park, tlf. 22 05 75 00.

Oppsett av strømladere for bil må bekostes av den enkelte eier. Oppsett av strømlader må godkjennes av styret. Sameiet har inngått avtale med Elektriker Gruppen AS for oppsett, bestilling sendes av eier til firmapost@elektrikergruppen.no med kopi til styret@glaenga.no. Hurtiglader er ikke tillatt, og det kan ikke installeres lader på mer enn 16 A (1-fase).  For tiden vil beboer med strømlader for bil måtte betale kr. 200,- per måned.  Dette er ment å dekke opp for bruk av strøm, og betales uavhengig av om laderen brukes lite eller mye.

Husk: La ikke verdigjenstander ligge synlig i bilen!