Ytterligere informasjon om installering av internett fra GET 8. og 9. juni 2020

Installasjon av internett: 
Etter dagens erfaring med installasjon av internett fra GET, vil vi minne om følgende:
Firmaet BKT kommer og monterer for oppgang C og D tirsdag 9. juni (se lappen som ble hengt på døren for tidspunkt). Her kobler de da av internett fra HomeNet, og kobler til GET.
Internettlinjen blir ikke aktivert før GET kommer samme dag mellom klokken 17.00 og 20.30. Dersom du har behov for internett tidligere, eller GET ikke skulle komme, kan du selv aktivere nettet ved å ringe til GET på tlf. 21 90 60 50.  De vil hjelpe deg med å komme på nett.
Vi har forstått at det er noen leiligheter som ikke har hatt besøk av GET i dag.  Dette er utenfor styrets kontroll, men vi har en tett dialog med GET om dette.
Det er fint om de leiligheter som ikke har fått besøk av GET, eller får det i morgen, sender en epost til styret@glaenga.no.  Da skal vi sørge for at GET får beskjed.
Leiligheter med utleiedel
Når det gjelder leiligheter med utleiedel: Det monteres kun sentral i «hovedleiligheten».
Dersom det er ønskelig å sette opp eget sentral i utleieobjektene, må dette bestilles særskilt. Kostnaden faktureres eier.
TV-signaler
TV-signalene fra Telenor (tidligere Canal Digital) vil avsluttes 1. juli 2020.  GET tilbyr forskjellige TV-pakker, og de vil informere om dette når de er innom for å aktivere internett.
De skal ha sendt ut informasjon om dette, men vi har skjønt at det ikke er alle som har mottatt denne.  Vi legger ved et eksempel på brevene som er utsendt HER
Det er alltid utfordrende med prosjekter hvor alle leilighetene berøres, og vi ønsker å takke for tålmodigheten.
Styret