Blandebatteri og sluk på badet

Hvis man opplever varierende temperatur i dusjen, kan dette skyldes blandebatteriet. Vi har opplevd at det originale blandebatteriet i dusjen var av lav kvalitet fra utbyggers side.

Det er viktig å huske at hvis man bytter blandebatteri, må dette være både trykkstyrt og temperaturstyrt

Hvis ikke, kan det forstyrre varmtvannsleveransen til egen og omliggende leiligheter.

Vond lukt på badet
Hvis det oppstår vond lukt på badet, er årsaken mest sannsynlig at plastikkinnsatsen i sluken sitter litt skjevt. Ta av risten på sluken, og trykk innsatsen godt på plass. Sluken på badet bør for øvrig vaskes og renses et par ganger i året.

Tilbakeslag i toaletter
Det er mange beboere som har opplevt tilbakeslag i toalettet. Dette oppdages gjerne etter at man har vært bortreist en tid, og vannet i toalettet er misfarget når man kommer tilbake. Dette har vært en garantisak gjennom årene, og veldig mange leiligheter har fått dette ordnet på garantien. Skulle du oppleve tilbakeslag, må rørlegger tilkalles for å ordne feilen.