Om Gla’enga

Fakturaadresse:
S. 7026, Gla’enga Eierseksjonssameie
v/ OBOS
PB 6668 ST. OLAVS PLASS
0129 OSLO

Ev per e-post til fakturamottak@obos.no

Vår forretningsfører er OBOS Eiendomsforvaltning, og forvaltningskonsulent for sameiet er Rushil Kuhmar Pathak og kan nås per brev på overnevnte fakturaadresse eller e-post rushil.kumar.pathak@obos.no

Generell informasjon
Navn: Gla’enga Eierseksjonssameie
Selskapsform: Sameie
Org. nummer: 898 391 442
Selskapsnummer: 7026
Byggeår: 2012

E-postadresse til styret er styret@glaenga.no 

Styret kan også motta post på papir i styrets postkasser i oppgangene A, C og D

Innkallinger, beretninger og protokoller til årsmøtene finner du her: 

https://glaenga.no/arsmoter/