Avfall

Avfall og kildesortering

Ta ansvar for nærmiljøet:
Søppel som etterlates ved søppelbeholderne tas ikke med av renovasjonspersonellet ved tømming. I stedet må vaktmester ta hånd om det. Dette koster sameiet mye penger – og alle beboere blir belastet i form av økte fellesutgifter.

Hvis det er fullt i den ene søppelbrønnen, så ta med deg søppelet til den andre. Det er ikke langt å gå, og det bidrar til økt trivsel når det er rent og pent rundt oss.

Meld fra til Renholdsetaten om søppelet ikke er hentet når den skal eller det er fullt: Send en SMS med teksten «REN Gladengveien 15 papir/ restavfall» til 2401.
Sameiet har to søppelstasjoner:
 • Søppelbeholderne i bakgården har to brønner for restavfall og én for papp og papir (t.h.)
 • Søppelbeholdere utenfor oppgang B har to brønner for restavfall og én for papp og papir (t.v.). Restavfallsbrønnene utenfor oppgang B er låst.
  Bruk nøkkelen til leiligheten og fellesarealene, og husk å låse etter deg.
 • Restavfall:
  Vanlig husholdningsavfall pakkes i plastposer. Til matavfall brukes grønne avfallsposer. Tørr, ren plastemballasje pakkes i blå plastposer. Grønne og blå poser fås gratis i nærmeste dagligvarebutikk.
  Åpningene i beholderne for restavfall er litt trange, så pass på at du ikke dytter inn poser som er så store at de er blitt sittende fast. Den neste som skal kaste avfall tror da at containeren er full.

  Papp og papir:

  Pappkartonger, (brett dem sammen eller ta dem fra hverandre om de er store), drikkekartonger (som er vasket og tørre), aviser og annet papir, inkludert julepapir. Brønnen for papp og papir skal ikke brukes til restavfall.
  Store kartonger og alt annet søppel som ikke kan kastes i avfallsbeholderne ved oppgangene må fraktes av beboerne selv til nærmeste nærmiljøstasjon eller gjenbruksstasjon.
  Følgende avfall må IKKE kastes i sameiets søppelbeholdere:
  • Elektronisk avfall
  • Brannfarlig avfall
  • Giftig eller etsende avfall
   Eksempler på farlig avfall: oljeholdig avfall, løsemidler, tjæreavfall, plantevernmidler, maling, lakk, eksplosiver, syrer, baser, tungmetaller.
   Slikt avfall skal leveres på miljø- eller gjenbruksstasjoner.
  • Glass-/ metallemballasje kastes i egen beholder ved B-oppgangen.
  • Lyspærer, lysrør og batterier. Disse kan leveres både hos Kiwi og Rema 1000 i Gladengveien.
 • Det er ikke tillatt å oppbevare søppel i korridorer, på balkonger, svalganger eller øvrige fellesarealer.
  Det kan stenge for fri ferdsel i nødsituasjoner, være brannfarlig, og kan tiltrekke seg rotter og andre skadedyr.I forbindelse med sameiets to store dugnader (vår og høst) leies containere/ stor bil slik at beboerne skal kunne kvitte seg med ting som skal kastes.
  Det må ikke kastes farlig avfall (herunder maling) i disse.  Sameiet må betale flere tusen kroner ekstra dersom det finnes denne type avfall i containerne.  Det hender at sameiet leier egne avfallsbeholdere til elektriske artikler og farlig avfall under dugnaden. I såfall gis det beskjed om dette.

  For øvrig: Vennligst kast slike ting på kommunens nærmiljøstasjon eller gjenbruksstasjon.

  Oslo kommunes tilbud
  For å bruke kommunens tilbud må du laste ned appen «Oslonøkkelen», og registrere deg der.

  Kampen nærmiljøstasjon har adresse Sons gate 2, telefon: 918 46 372.
  Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08.00-15.00, torsdag kl. 08.00-19.00. Lørdag og søndag stengt.
  Haraldrud gjenbruksstasjon har adresse Brobekkveien 87, 0582 Oslo, telefon: 02180 eller 23483650. Åpningstider: Mandag-fredag kl. 07.30-21:00, lørdag kl. 09.00-16.30.
  Se oversikt over Oslo kommunes mange tilbud når det gjelder renovasjon og avfall. Bruk disse tilbudene!

 • Informasjon om når avfallet blir hentet kan du finne her.