Branninstruks

Brannvernsutstyr i leilighetene må holdes i orden. Brannslukningsapparatet som er plassert i den enkelte leilighet må ikke fjernes og røykvarslere som er montert må ikke frakobles. Røykvarslere redder liv.

Røykvarslere inne i leilighetene er ikke koblet til noe sentralanlegg, og seksjonseier må derfor selv sørge for å bytte batterier.  Det anbefales at batteribytte skjer årlig.

Rømningsveier må holdes åpne for fri ferdsel. Det er ikke tillatt å sette barnevogner, sykler og lignende i trappeoppganger, felleskorridorer eller på svalganger (bortsett fra svalgangenes utstikkere. Søppel skal under ingen omstendigheter lagres her.

Heisen må ikke benyttes dersom det er brann eller brannalarmen har gått. Det er livsfarlig å bli sittende fast i heisen dersom det er brann.

På grunn av brannfaren er det ikke tillatt å bruke garasjen til lagerplass.

Det er brannmeldere i alle etasjer, og hvis du oppdager brann er det viktig å utløse alarmen for å starte evakuering av bygget.

Det vil bli utført årlige klokketester på hovedanlegget, og disse vil bli varslet.

Ikke ta det for gitt at brannalarmen er utløst ved en feil!