Reklamasjoner

Bygget vårt i Gladengveien 15 er over fem å gammelt, og reklamasjonsfristen er utgått.  Dermed er det bare det som oppstår rundt tidligere meldte reklamasjoner som det fremdeles kan reklameres på.

Kontakt i disse tilfellene Veidekke Entreprenør AS på firmapost@veidekke.no, eventuelt morten.eriksen@veidekke.no.

Skader som oppstår i egen seksjon, må som hovedregel repareres/ ordnes av sameier selv.  Se § 8 i vedtektene om sameiers vedlikeholdsplikt.

Hvis skaden som er oppstått faller inn under sameiets vedlikeholdsplikt (som beskrevet i vedtektenes § 9), kontakt styret på styret@glaenga.no.