Fjernvarmeavregningen er klar

To av tre må etterbetale. Avregningen finner du på din bruker på www.ista.no 

Grunnet høye priser på strøm (og at fjernvarmen i stor grad følger strømprisen), er det dessverre en god del beboere som nå må etterbetale beløp:
Av sameiets eiere vil cirka 37 % få penger tilbake, mens 63 % må etterbetale.

Avregningen er tilgjengelig på hver enkelt sameiers bruker hos Ista. Her kan man selv følge med på forbruk av både varmtvann og varme. Man kan også se om man har penger til gode eller om man må etterbetale for 2022.

Gå inn på din bruker på www.ista.no  for nærmere opplysninger.  Skulle du ikke ha innloggingsinformasjon; ta kontakt med Ista for å få dette. Styret har ikke disse opplysningene. (Anleggsnummeret for hele sameiet er 200264.)

For dem som skylder penger, vil avregning skje over fakturaen for felleskostnader i juni 2023. For dem som skylder mer enn kr. 3.000,- vil beløpet bli delt opp, og innbetaling vil skje over fakturaene i juni, juli og august.

Det er noen beboere som skylder ganske store beløp. Hvis du har behov for å dele opp beløpet på en annen måte enn skissert her; ta kontakt med sameiets forretningsfører v/ rushil.kumar.pathak@obos.no.   

Strømstøtten som er gitt for 2022 er beregnet inn.

Tilbakebetaling vil også skje over husleiefakturaene.

Tips til dere som skylder mye:

Vi oppfordrer til å kontakte forretningsfører for å få satt opp akontobeløpet som betales over husleiefakturaen hver måned. Da blir ikke avviket så stort når avregningen skjer.

Det kan også hende at styret sørger for å endre akontobeløpet til eiere som har mye større forbruk enn de innbetaler akonto.

Skulle du ha et veldig stort avvik den andre veien, er det mulig å få satt ned akontobeløpet.

Store forskjeller fra leilighet til leilighet:

Sameiet består av leiligheter av forskjellig størrelse, men forbruket varierer svært mye, og i mange tilfeller så mye at det ikke kan forklares med arealforskjell og antall personer i leiligheten. Eksempelvis varierer varmeforbruket med mindre enn 1.000 kWh i året til over 13.000 kWh i året. Og varmtvannsforbruket varierer fra 5 kubikkmeter (m3) vann til 166 m3 per år. Det kan derfor være penger å spare på å være bevisst på beboernes oppvarmingsvaner og vannforbruk. For eksempel er det ikke alle som vet at radiatorene har frostvakt for å hindre at vannrørene fryser. Dette betyr at hvis man har vinduet åpent i den kalde årstiden med ovnen under vinduet helt av, vil ovnen ofte komme på automatisk når det blir kaldt nok i rommet.

Styret

Nye skilt til postkassene

Styret lanserer nå en ny løsning for merking av postkasser i sameiet. Det ser svært stygt ut med forskjellige lapper som klistres på postkassene, og vi har lenge ønsket å få et mer ensartet og penere uttrykk.

Ny merking av postkassene er nå gjort i oppgang D, og de øvrige postkassene følger fortløpende.

I tillegg setter vi seksjonsnummeret på. Dette gjør det lettere for styret å kunne identifisere hvem som eier hvilken postkasse, i tilfelle noe skjer.

Etter hvert vil styret vurdere å ta gebyr for å gjøre endringer i postkasseskiltene, men nå i begynnelsen gjøres jobben uten kostnad for eierne.

Lapper som klistres på postkassene etter ny skilting vil bli fjernet.

Send epost til styret når du trenger å ha skiftet navn på postkassen og ringeklokken: styret@glaenga.no. Du kan også legge beskjed til styrets postkasser som finnes i oppgang A, C og D.

Det kan maksimalt være fire linjer på postkasseskiltet.

Vennlig hilsen

Styret

Informasjon fra styret februar 2023 

Det nærmer seg vår, og det har vært en tid med en del utfordringer rundt vær- og føreforhold. Det har også være mangel på strøsand, men nå håper vi at det verste er gjort for denne gang. 

I januar har dette vært gjort i bygget:

 • Vanlige vaktmestertjenester i henhold til avtale
 • Klistremerker rundt omkring på eiendommen er fjernet
 • Befaring på takterrassen pga mulig reklamasjon av tidligere arbeid
 • Ferdigbefaring av ombygde ventilasjonsbokser på taket.
 • Flere dører er justert
 • Ryddet søppel i fellesarealer ute og inne
 • Purret på renholdsetaten for manglende tømming av avfall
 • Fulgt opp taktekkerarbeid
 • Fulgt opp måke- og strøtjenester i felles utearealer. Særlig gjelder dette de arealer kommunen er ansvarlig for å følge opp (fortau og vei)
 • Ledelysbatterier er skiftet
 • Låskasse er utbedret på en av utgangsdørene i garasjen
 • Hensatt avfall er kjørt til Haraldrud gjenvinningsstasjon
 • Ventilasjon til garasjen er vedlikeholdt og deler skiftet

Grønne søppel poser kastes på bakken på baksiden av bygget
Det er noen som jevnlig kaster grønne poser med matavfall ut på bakken bak bygget (mot Skotvedtgården). Styret tror at dette gjøres som et religiøst eller kulturelt rituale. Problemet er at matavfallet tiltrekker seg rotter og andre gnagere, i tillegg til at det forsøpler området. Vi minner om at det ikke er tillatt å kaste fra seg søppel andre steder enn i søppelbrønnene. 

Ustabil varmtvannsforsyning 
Dessverre har det vært ustabil forsyning av varmtvann en tid, og det er betydelig forverret den siste tiden. Driftsleder er i dialog med kyndig personell, og vil sørge for å følge opp. Sameiet har en funksjon for spyling av filtrene, men etter den store vannlekkasjen på Carl Berners plass, kom det mye hummus inn i anlegget. Filtrene kilte seg dermed fast, og vi venter på rørlegger for å få det fikset. Det er ikke noe galt med kvaliteten på vannet, men forsyningen av varmt vann kan til tider være noe ustabil. 

Husk å bytte pulverapparat hvis det du har er gammelt
Brannslukningsapparatet som ble levert da bygget var nytt, har en levetid på ti år. Da skal pulveret og pakninger i apparatet byttes ut – eventuelt må nytt apparat skaffes. 
Bygget er nå over ti år gammelt, og hvis apparatet ikke har vært byttet, eller kontrollert og etterfylt, må det gjøres nå. 
Pulverapparat (med ABC-pulver) må være på minst 6 kg, og kan kjøpes flere steder.  Det koster fra kr. 400 og oppover. 

Vi gjentar at brannvernutstyr i leilighetene må holdes i orden. Eier av leiligheten er ansvarlig for anskaffelse, montering og kontroll av utstyret.
Boligeier skal også påse at slokkeutstyret fungerer og at det er lett tilgjengelig i tilfelle brann.
Husk at røykvarslere redder liv, og at det er viktig at varslerne har fungerende batterier. 

Årsmøte 2023 
Årsmøtet skal være den 23. mars 2023 kl. 1800. Møtet skal være fysisk, og styret arbeider nå med å finne egnet lokale. Det vil bli sendt ut informasjon fra forretningsfører i nær fremtid om mulighet til å komme med forslag som skal behandles på møtet. 

Vi ønsker alle en fortsatt fin og forhåpentligvis etterhvert litt vårlig februar! 

Styret

Vannlekkasje på Carl Berners plass 9.2.23 gir brunt vann i springen

Oslo kommune melder om at det er en stor vannlekkasje på en hovedvannledning på Carl Berners plass. Dette gjør at beboere i et stort område rundt lekkasjestedet har fått brunt vann i springen torsdag kveld 09.02.23.

Det er ikke farlig å drikke vannet.

Men, det kan være lurt å utsette klesvask til vannet er blitt klart igjen.

Les Oslo kommunes råd når det gjelder brunt vann HER

Hilsen styret

Takterrassene er stengt frem til etter påske

Styret har dessverre måttet stenge begge takterrassene til etter påske. Vi har vært plaget med jevnlig hærverk og annen uønsket aktivitet på takterrassen i vinter.

Aktiviteten har også en HMS-dimensjon som styret ikke kan overse, og etter den siste hendelsen, valgte vi stenging som siste utvei.

Vi beklager dette, men håper å kunne åpne som vanlig igjen i april 2023.

/styret

The roof terraces are closed until after Easter

Unfortunately, the board has been forced to close both the roof terraces.

There have been several cases of vandalism there, and the activities have also had an HSE dimension that the board can not overlook.

After the latest incident, we chose closure as a last resort.

We apologize for this, but hope to be able to open as usual again in April 2023.

/the board

Valgkomitéen søker kandiater til styret

Styret trenger nye medlemmer!


Vil du sitte i styret?
Eller kjenner du noen flinke naboer?

Årsmøtet for 2023 nærmer seg, og nye personer til styret i Glaenga Eierseksjonssameie skal velges.

I år trenger styret nye medlemmer til å fylle rollene som;

 • Styreleder
 • Styremedlem
 • Varamedlem

Bli med på å bestemme!

Ønsker du å være med på å påvirke og ivareta beboernes felles interesser? Da ønsker vi å høre fra deg!

Styret består i dag av seksjonseiere som etter hvert har tilegnet seg solid kompetanse innenfor styrearbeid og stell i et sameie. Dette er de villige til å dele med nye ildsjeler. Som nytt medlem vil du få muligheten til å tilegne seg denne verdifulle kompetansen, og samtidig få pyntet litt på CV-en. Du blir videre del av en svært hyggelig og sammensveiset gjeng som samarbeider godt.

Styrets arbeidsoppgaver innebærer daglig drift og vedlikehold av sameiet samt forberedelser til dugnader, sosiale arrangementer (julegrantenning) og årsmøtet. I tillegg svarer styret på spørsmål fra beboere på e-post. Arbeidsfordeling og oppgaver fordeles jevnt mellom styremedlemmene. Styret avholder mellom 8 – 10 styremøter per år.

For sameiet vil modellen med egne styrerepresentanter være det rimeligste alternativet. Ta derfor kontakt med oss dersom du vil stille opp, eller har tips om gode kandidater/naboer. Skriv noen få ord om hvem du eller om den du tipser oss om.

Kontaktinformasjon: glaenga.roger@gmail.com

Alle forslag mottas med stor takk!

Hilsen Valgkomitéen

Roger Jakobsen og Ajaypal Powar

Innsamling av juletrær

Renovasjonsetaten samler også i år inn juletrær, og kommer til krysset Gladengveien/ Stålverksveien mandag 9. januar 2023 kl. 07.00. 

Ta med deg ditt pensjonerte juletre og bli kvitt det på en enkel måte.

Hentestedet er i krysset over gaten – og ikke på vår side.

Se informasjon og kart over hentested her: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/avfallshenting/henting-av-juletrar/#gref

NB! Det er ikke lov å sette fra seg juletreet ved avfallsdunkene hos oss! Renovasjonsetaten tar dem ikke med seg, og vi må betale for bortkjøring selv.

Styret

Vær forsiktige

Vår kjære driftsleder gjør så godt han kan med å strø, men det er tomt for grus i butikkene og han har forsøkt å få tak i grus i en ukes tid.

Det er meldt regn i kveld, og da vil grusen renne vekk. For å spare på det lille vi har igjen av grus, mens driftsleder forsøker å anskaffe mer grus, vil det derfor ikke bli gruset i dag.

Vær derfor ekstra oppmerksom og forsiktig de neste dagene.

Riktig god nytt år.

Styret