Dyrehold

Dyrehold er tillatt med visse forbehold, se husordensreglenes punkt 6, som er gjengitt nedenfor.

6.1 Det er tillatt å holde husdyr som hunder, fugler m.m. inne i leilighetene så lenge dyrene ikke er til sjenanse for andre beboere, og dyreholdet er i samsvar med offentlige bestemmelser.

6.2 Husdyr skal alltid føres i bånd på sameiets felles arealer av voksen ansvarlig person. Barn må ikke alene gis ansvar for dyr.

6.3 Båndtvang gjelder også katter. Det er således ikke tillatt med katter som går fritt ut og inn av leilighetene; kun såkalte ”innekatter”.

6.3 Det er ikke tillatt å lufte eller sette fra seg dyr på fellesarealene, dette gjelder også gjester som medbringer dyr. Ekskrementer skal fjernes omgående.

Husk at ikke alle er like glad i hunder og andre kjæledyr. Vis derfor hensyn ved inn- og utpassering i bygget, og vær ekstra oppmerksom når du møter/ passerer andre.