Beboerguide

 • Avfall - Avfall og kildesortering Ta ansvar for nærmiljøet: Søppel som etterlates ved søppelbeholderne tas ikke med av renovasjonspersonellet ved tømming. I stedet må vaktmester ta hånd om det. Dette koster sameiet mye penger – og alle beboere blir belastet i form … Les videre
 • Årsmøter - Innkallinger, årsberetninger og protokoller til sameiets årsmøter finner du her: Årsmøte 2023 Ordinært – innkalling og beretning  Årsmøte 2022 Ordinært – protokoll Årsmøte 2022 Ordinært – innkalling og beretning Årsmøte 2021 Ordinært – innkalling og beretning Årsmøte 2021 Ordinært – … Les videre
 • Balkonger/ markterrasser - Balkongen regnes som en del av fasaden og sameiet har ansvaret for vedlikeholdet av fasaden. Vedlikehold inne på balkongen som er nødvendig som følge av egen bruk skal gjøres av beboer. Sameiets beboere kan ikke selv gjøre noen endringer av … Les videre
 • Blandebatteri og sluk på badet - Hvis man opplever varierende temperatur i dusjen, kan dette skyldes blandebatteriet. Vi har opplevd at det originale blandebatteriet i dusjen var av lav kvalitet fra utbyggers side. Det er viktig å huske at hvis man bytter blandebatteri, må dette være … Les videre
 • Boder - Til leiligheter uten intern bod (i leiligheten) finnes det boder med egen dør i underetasjene, mens det til leiligheter med intern bod er bygd sportsboder i trådnetting i underetasjene i felles, avlåste rom. Bodene må holdes låst. Det er ikke … Les videre
 • Branninstruks - Brannvernsutstyr i leilighetene må holdes i orden. Brannslukningsapparatet som er plassert i den enkelte leilighet må ikke fjernes og røykvarslere som er montert må ikke frakobles. Røykvarslere redder liv. Røykvarslere inne i leilighetene er ikke koblet til noe sentralanlegg, og … Les videre
 • Dyrehold - Dyrehold er tillatt med visse forbehold, se husordensreglenes punkt 6, som er gjengitt nedenfor. 6.1 Det er tillatt å holde husdyr som hunder, fugler m.m. inne i leilighetene så lenge dyrene ikke er til sjenanse for andre beboere, og dyreholdet … Les videre
 • FDV-informasjon (forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsinformasjon) - Her finner du brukermanualen som ble levert sammen med leilighetene da de var nye: Brukermanual Gladengveien 15 Det er viktig å lese denne nøye. Du vil finne informasjon om blant annet fargekoder, ventilasjon, stoppekraner, røranlegg etc. Her finner du mer informasjon … Les videre
 • Fellesareal - Beboerne må ta vare på fellesarealene – skader her må dekkes av alle gjennom økte fellesutgifter. Ikke sleng fra deg søppel på fellesarealene. Det gjelder også utendørs! Det er ikke tillatt å røyke i sameiets fellesarealer (korridorer, oppganger, heiser og … Les videre
 • Fjernvarme - Oppvarming av leiligheter og fellesarealer skjer ved hjelp av fjernvarme. Fjernvarmen betales med et akontobeløp hver måned, som blir fakturert sammen med fellesutgiftene. Akontobeløpet er utregnet etter siste års forbruk, og eventuell justering av dette beløpet tas opp med forretningsfører.  … Les videre
 • Forsikring - Sameiet er fullverdiforsikret i selskapet Tryg forsikring. Polisenummer er 6598026. Forsikringen dekker ikke innbo og løsøre som den enkelte beboer eier. Hver beboer må derfor selv sørge for å ha hjemforsikring/ innboforsikring som dekker innbo og løsøre ved brann eller … Les videre
 • Fremleie - Det er tillatt å fremleie leiligheter. Styret ønsker å ha en oversikt over hvem det fremleies til, blant annet av sikkerhetshensyn: Skulle det brenne i bygningen, må brannvesenet få beskjed om hvor mange personer som kan tenkes å oppholde seg … Les videre
 • Fyrverkeri - Bruk av fyrverkeri på Glaengas fellesområder eller nær bygningen er forbudt. Dette kan for det første være farlig for de omkringstående. Dessuten kan fyrverkeriet sette ventilasjonshusene på taket i brann – de er bygd av tre – noe som kan … Les videre
 • Garasje og elbil - Garasjeområdet er todelt; med innkjøring via en felles ytre port som åpnes automatisk. I det indre området disponeres plassene av beboere som har kjøpt eller leid garasjeplass i tilknytning til leiligheten. Porten til det private området åpnes med en kodebrikke … Les videre
 • Grilling - Husordensreglenes punkt 1.11 har bestemmelser om grilling. Det er ikke tillatt å benytte kullgrill / engangsgrill på balkong. Gassgrill og elektrisk grill er tillatt, gasstank skal oppbevares ute der det er god luftgjennomstrømning og ikke i boden. Vis ellers hensyn … Les videre
 • Hærverk - Styret vil slå hardt ned på hærverk, og anmelde det til politiet når gjerningsperson(e) er kjent. Tagging vil bli fjernet umiddelbart. Ofte henger tagging sammen med annen kriminell atferd, og naturlig nok er dette noe beboerne ikke ønsker i nærområdet. … Les videre
 • Heis - I hver oppgang – A, B, C og D – finnes det en heis som går fra garasjeplan til toppetasjene. Det er viktig at beboerne gjør seg kjent med alternative utganger hvis heisen i egen oppgang ikke kan brukes på … Les videre
 • Internett / Kabel-TV - Sameiet har avtale med Telia (tidligere GET) om levering av internettjenester via fibernett fra 1. juli 2020 og fem år fremover. Sameiets årsmøte har bestemt at det ikke skal inngås kollektiv avtale om levering av TV-signaler. Tellia tilbyr individuell avtale … Les videre
 • Mikrobibliotek - I D-oppgangen er det satt ut en bokhylle hvor beboerne kan sette fra seg og hente bøker.  Så, har du en god bok du ikke trenger lenger, kan du dele den med dine naboer!
 • Naboklager - Ved brudd på husordensreglene, kan det i blant være behov for en klage til vedkommende for å løse problemet. Vi oppfordrer først til dialog; det er fint hvis man kan ta opp noe i en saklig tone med vedkommende – … Les videre
 • Nøkler og nøkkelbrikker - Nøkler til leiligheten kan best kopieres hos vår nøkkelleverandør Låshuset Sikkerhetssenter A/S.  Disse nøklene er merkede systemnøkler, og kvaliteten på nøklene er god. Nøkler kan også kopieres hos f.eks Sofia Rens i Gladengveien. Vi har imidlertid fått tilbakemeldinger om at disse … Les videre
 • Parabolantenner - Ifølge punkt 1.8 i husordensreglene er det ikke tillatt å montere eller bruke parabolantenner. Enkelte parabolantener er observert på balkonger i Glaenga. Styret ber om at disse fjernes snarest. Canal Digital og internett-basert TV har et vell av kanaler som … Les videre
 • Porttelefon - Porttelefonenes virkemåte står beskrevet i manualen beboerne fikk ved innflytting. Ved navnendringer knyttet til porttelefonen; send beskjed til styret (gjerne innkluder hva hvilket navn det skal endres fra), og det vil bli endret den neste måned. Ved tekniske feil på … Les videre
 • Postkasser - Inngangspartiet i oppgangene gir førstegangsbesøkende et inntrykk av forholdene i sameiet. Postkasser med et virvar av navnelapper bidrar ikke til et godt inntrykk. Styret har derfor bestemt at alle postkasser skal ha like skilt. Send melding til styret på epost … Les videre
 • Reklamasjoner - Bygget vårt i Gladengveien 15 er over fem å gammelt, og reklamasjonsfristen er utgått.  Dermed er det bare det som oppstår rundt tidligere meldte reklamasjoner som det fremdeles kan reklameres på. Kontakt i disse tilfellene Veidekke Entreprenør AS på firmapost@veidekke.no, … Les videre
 • Renhold - Styret har engasjert et firma til å utføre renhold i fellesarealene. Fellesarealene vaskes en gang per uke.
 • Ro og orden - Husordensreglenes pkt. 1.2 dreier seg om støy fra leiligheter. I tillegg er det viktig å huske på at det må tas hensyn når man er i fellesarealene, som takterrassen og nede på tunet i bakgården, og på svalganger. Lyd bærer … Les videre
 • Sikkerhet - Beboerne har felles interesse av å hjelpe hverandre med å påse at de ytre dørene er låst. Dette gjelder også dørene på takterrassen, da det flere ganger har vært observert barn som har klatret over gjerdene og balansert på gesimsen. … Les videre
 • Skadedyr - Eier plikter å holde seksjonen fri for skadedyr, og plikter straks å melde fra til sameiets styre dersom det oppdages veggedyr, kakerlakker, faraomaur eller andre typer skadedyr i leiligheten. Skadedyrsbekjempelse dekkes i utgangspunktet av sameiets bygningsforsikring, men det er en … Les videre
 • Snørydding - Snørydding på balkonger og svalganger kan by på utfordringer. Snørydding fra balkonger og svalganger må skje med forsiktighet. Påse at is og snø ikke skader personer og dyr, parkerte biler eller andre gjenstander. Snørydding av fellesarealer gjøres av vaktmestertjenesten etter … Les videre
 • Stoppekraner - Ved akutt behov for å stenge vannet i leiligheten finnes det avstengingsventiler for både varmt og kaldt vann: Stengeventiler er montert i himling på bad, som du finner bak en luke i taket. Hvis leiligheten har to bad, er det … Les videre
 • Sykkelparkering - Det er rikelig med plass til sykler i parkeringsstativer. både uten- og innendørs. Sykler kan settes i bodene eller i stativene i kjeller/garasje. I tillegg finnes det stativer utenfor oppgangene. Det er ikke tillatt å sette sykler i svalgangene eller … Les videre
 • Takterrassen - Takterrassen er en del av fellesarealet, og husordensreglenes bestemmelser om bruk av fellesarealene gjelder. Takterrassen er åpen for alle beboere.  Dørene til terrassen skal holdes låst, da det flere ganger har vært observert barn som har klatret over gjerdene under … Les videre
 • Utelamper - Det er mulig å montere utelamper og stikkontakter på balkonger og terrasser. Elektriker skal alltid brukes til slik montering. Sameiet har ingen restriksjoner når det gjelder hva slags utelamper som kan monteres av beboerne. Styret råder likevel beboerne til å … Les videre
 • Vaktmestertjenester - Sameiet har egen avtale om vaktmestertjenester to dager i uken. Vaktmester har mange vedlikeholdsoppgaver knyttet til fellesarealene. Beboerne må melde feil og mangler på fellesarealene til styret, som videreformidler dette til vaktmester. Feil og mangler som oppstår i egen leilighet … Les videre
 • Vektertjenester - Glaengas styre har inngått avtale med Securitas Bomiljø. Vektere fra selskapet har faste runder i Glaenga, og kan i tillegg kontaktes av beboerne ved behov.  Telefonen er døgnåpen, telefonnummer 22 97 10 70. «Bomiljøvakthold omfatter forebyggende vekterinspeksjoner i borettslag og … Les videre
 • Ventilasjon i leiligheten - Mange tror at det sitter vifter/ motor i kjøkkenhettene, slik som for eksempel i eneboliger.  Men, i Gla’enga sitter viftene på taket under takoppbyggene. Det er én vifte per leilighet, og hver leilighet har et unikt avtrekkssystem, som ikke er … Les videre