Hærverk

Styret vil slå hardt ned på hærverk, og anmelde det til politiet når gjerningsperson(e) er kjent.

Tagging vil bli fjernet umiddelbart. Ofte henger tagging sammen med annen kriminell atferd, og naturlig nok er dette noe beboerne ikke ønsker i nærområdet.

Hærverk kan bli kostbart for sameiet, og kostnadene for reparasjoner vil bli belastet alle beboere – eiere og leietakere – gjennom økte fellesutgifter.

Styret oppfordrer beboerne til å ta ansvar, ved på alle måter å motarbeide forsøpling og hærverk. Beboerne kan gjerne fotografere tilfeller av hærverk, og legge bildet/bildene ved en e-post til styret@glaenga.no. Beskriv hva saken gjelder.