Vaktmestertjenester

Sameiet har egen avtale om vaktmestertjenester. Vaktmester har mange vedlikeholdsoppgaver knyttet til fellesarealene.

Beboerne må melde feil og mangler på fellesarealene til styret, som videreformidler dette til vaktmester.

Feil og mangler som oppstår i egen leilighet er ikke en del av vaktmesters oppgaver.