Vaktmestertjenester

Sameiet har egen avtale om vaktmestertjenester to dager i uken. Vaktmester har mange vedlikeholdsoppgaver knyttet til fellesarealene.

Beboerne må melde feil og mangler på fellesarealene til styret, som videreformidler dette til vaktmester.

Feil og mangler som oppstår i egen leilighet er ikke en del av vaktmesters oppgaver.