Grilling

Husordensreglenes punkt 1.11 har bestemmelser om grilling.

Det er ikke tillatt å benytte kullgrill / engangsgrill på balkong.

Gassgrill og elektrisk grill er tillatt, gasstank skal oppbevares ute der det er god luftgjennomstrømning og ikke i boden.

Vis ellers hensyn og utøv brannsikkerhet.

Det er ikke tillatt å grille på fellesarealer (gjelder også takterassen).