Ro og orden

Husordensreglenes pkt. 1.2 dreier seg om støy fra leiligheter. I tillegg er det viktig å huske på at det må tas hensyn når man er i fellesarealene, som takterrassen og nede på tunet i bakgården, og på svalganger. Lyd bærer langt, og forsterkes ved ekko mellom husveggene.

Volumet på radio, TV eller musikkanlegg må ikke være så høyt at det sjenerer naboene.

Lydkilder som radioer og høytalere skal fortrinnvis plasseres på innervegger og ikke på vegg mot naboer.

Avspilling av musikk eller annen høylytt underholdning eller aktivitet, bruk av vaskemaskin etc. er ikke tillatt før kl. 08.00 og ikke etter kl. 23.00.

Skal høyttalere brukes før eller etter disse klokkeslett, må de dempes slik at de overhodet ikke sjenerer naboleilighetene. Vis hensyn spesielt på sommertid med åpne vinduer.

Musikkøving, banking og boring etc, tillates kun mellom kl. 08.00 og kl. 20.00.

Ved større sammenkomster eller fest skal naboene varsles i god tid på forhånd med oppslag i trappeoppgang.

Dersom du mener at en vekter bør tilkalles: Følg retningslinjene som beskrives i «Vektertjeneste» i venstremenyen. Politiet kan også varsles, uansett tidspunkt på døgnet, om du mener at det er nødvendig med rask aksjon for å hindre alvorlige lovbrudd.