Takterrassen

Takterrassen er en del av fellesarealet, og husordensreglenes bestemmelser om bruk av fellesarealene gjelder.

Takterrassen er åpen for alle beboere.  Dørene til terrassen skal holdes låst, da det flere ganger har vært observert barn som har klatret over gjerdene under lek.  Dette er livsfarlig, og styret ber beboerne påse at døren smekkes igjen når man forlater takterrassen.

Det må tas hensyn til andre beboere under opphold her. Lyd når langt, og selv samtaler kan forstyrre andre, særlig om sommeren når leilighetenes vinduer står åpne.

I husordensreglenes punkt 2. 5 heter det at ballspill på fellesområdene ikke er tillatt.

I punkt 2.5.2 heter det at trappeoppganger, svalganger, korridorer, takterrasser, garasje, fellesrom og rom for tekniske anlegg ikke må brukes av barn til lek.

Punkt 2.5.3 gjelder sykler, rullebrett og rulleskøyter som ikke må benyttes i trappeoppganger, korridorer, svalganger eller felles takterrasser.

Grilling er ikke tillatt p å fellesarealene – dette gjelder også takterrassen, se husordensreglenes punkt 1.11.

Sigarettstumper og annet avfall m å ikke kastes på takterrassen. Under regnvær flyter avfallet til regnristene og kan hindre gjennomstrømming, med kostbare skader som følge. Det er satt opp egne avfallsbeholdere som egner seg til å kaste sigarettstumper i.