FDV-informasjon (forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsinformasjon)

Her finner du brukermanualen som ble levert sammen med leilighetene da de var nye:

Brukermanual Gladengveien 15

Det er viktig å lese denne nøye. Du vil finne informasjon om blant annet fargekoder, ventilasjon, stoppekraner, røranlegg etc.

Her finner du mer informasjon om farger og materialer som er brukt i hele bygget, inkludert i leilighetene:

Farger og materialer

Ta kontakt med styret@glaenga.no hvis det er noe du lurer på.