Forside

Gla’enga eierseksjonssameies nettsted skal være en kommunikasjonskanal fra styret i Gla’enga til eiere og beboere.

Styrets mål er å skape et hyggelig, trygt og godt bomiljø, og sørge for god drift av sameiet. Denne oppgaven makter ikke styret alene. Vi er avhengig av at alle beboere gjør en innsats og bidrar til fellesskapet, ved å ta ansvar.

For kontaktinformasjon til styret – se siden Styret