Forside

Gla’enga eierseksjonssameies nettsted skal være en kommunikasjonskanal mellom beboerne i Gla’enga og styret.

Styrets mål er å skape et hyggelig, trygt og godt bomiljø. Denne oppgaven makter ikke styret alene. Vi er avhengig av at alle beboere gjør en innsats og bidrar til fellesskapet, ved å ta ansvar.

For kontaktinformasjon til styret – se siden Styret