Boder

Til leiligheter uten intern bod (i leiligheten) finnes det boder med egen dør i underetasjene, mens det til leiligheter med intern bod er bygd sportsboder i trådnetting i underetasjene i felles, avlåste rom.

Bodene må holdes låst. Det er ikke fornuftig å oppbevare dyre gjenstander her – i tilfelle må de dekkes til, slik at de ikke er synlige (gjelder de åpne sportsbodene). Tomme kartonger for dyrt elektronisk utstyr kan virke lokkende på innbruddstyver. Det har dessverre vært noen innbrudd i bodene.

Sjekk bod/ lås med jevne mellomrom. Sørg for at dørene inn til bodområdene (sportsbodene) holdes låst – de er ustyrt med smekklås.

Lagring i høyden i boder
Det skal ikke lagres noe nærmere sprinkelhodene enn 50 cm, og sprinkelrørene skal heller ikke benyttes til oppbevaring eller til oppheng. Alle beboere på påse at dette overholdes.