Fjernvarme

Oppvarming av leiligheter og fellesarealer skjer ved hjelp av fjernvarme. Fjernvarmen betales med et akontobeløp hver måned, som blir fakturert sammen med fellesutgiftene. Akontobeløpet er utregnet etter siste års forbruk, og eventuell justering av dette tas opp med forretningsfører.  Fjernvarmen avregnes en gang årlig basert på målt forbruk av varmtvann og varme.  Sameiet har installert automatisk måleravlesning i alle leilighetene.

Radiatorene reguleres med termostater, stilling 1: kaldest, stilling 5: varmest.
En radiator blir ikke mer enn godt «lunken» og du skal kunne holde hånden på utsiden av radiatoren uten å brenne deg. Når radiatoren fungerer riktig, er den varmest øverst.

Når vinteren nærmer seg og radiatorene tas i bruk hender det at det kommer sjenerende «suselyder». Dette skyldes luft i radiatorer og rørsystem.
Det kan også være at radiatorene ikke blir så varme som ønsket, og dette kan også skyldes luft i systemet.

Det er ikke nødvendig å foreta radiatorlufting hvis det ikke høres «suselyder» fra systemet, eller hvis radiatorene er varme nok.

Skal lufting foretas er det er viktig at dette gjøres på rett måte:

1. Steng ventilen (termostaten)
2. Finn frem radiatornøkkel (som kan kjøpes rimelig hos rørlegger, VVS-butikk, byggvarehus). Ikke bruk annet verktøy enn en radiatornøkkel!
3. Åpne lufteskruen litt, og hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut.
4. Steng umiddelbart når det ikke høres mer luftsiving. Da vil det kanskje komme litt vann ut sammen med luften
5. Åpne ventilen og sett på varmen

Det er viktig at det ikke tappes vann fra radiatorene. Alt vann som tappes ut må etterfylles på anlegget å unngå luft og trykkfall i sameiets system.

NB! Pass på at du ikke skrur lufteskruen helt ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil flomme ukontrollert ut.

Varmen kommer på når det blir kaldt nok ute.  Normalt kommer varmen på i månedsskiftet september/ oktober.