Forsikring

  1. Sameiet er fullverdiforsikret i selskapet OBOS forsikring. Polisenummer er 13045.

Forsikringen dekker ikke innbo og løsøre som den enkelte beboer eier. Hver beboer må derfor selv sørge for å ha hjemforsikring/ innboforsikring som dekker innbo og løsøre ved brann eller annen skade.

Dersom du får en skade som i utgangspunktet vil kunne dekkes av sameiets forsikring, må beboerne straks melde skaden til styret på epost styret@glaenga.no.  Styret vil da vurdere om skaden kan være en garantisak mot utbygger.  Hvis den vurderes til å være det, må beboer reklamere til Veidekke.  Hvis ikke, kontakter styret forsikringsavdelingen i OBOS.