Forsikring

  1. Sameiet er fullverdiforsikret i selskapet Tryg forsikring. Polisenummer er 6598026.

Forsikringen dekker ikke innbo og løsøre som den enkelte beboer eier. Hver beboer må derfor selv sørge for å ha hjemforsikring/ innboforsikring som dekker innbo og løsøre ved brann eller annen skade.

Dersom du får en skade som i utgangspunktet vil kunne dekkes av sameiets forsikring, må du straks melde skaden til styret på epost styret@glaenga.no.  Styret kontakter så forsikringsselskapet.

Hvis skaden ligger under sameiers vedlikeholdsplikt må sameier betale egenandelen.