Vektertjenester

Glaengas styre har inngått avtale med Securitas Bomiljø. Vektere fra selskapet har faste runder i Glaenga, og kan i tillegg kontaktes av beboerne ved behov.  Telefonen er døgnåpen, telefonnummer 22 97 10 70.

«Bomiljøvakthold omfatter forebyggende vekterinspeksjoner i borettslag og sameier,» framgår det av Securitas’ nettside .

Bomiljøvekternes oppgaver er å føre sporadisk tilsyn med garasje, boder, takterrasser, og øvrige fellesområder. Vekteren skal påse at ingen uønskede personer oppholder seg her. Er vekteren i tvil om hvem du er, vil han/ hun spørre om du har nøkkel/ brikke som gir adgang til fellesarealer og lignende.

Vekteren kan tilkalles ved for eksempel støy, husbråk, om uønskede personer oppholder seg i fellesaraler – det vil si forhold som gir beboerne en følelse av utrygghet, eller forhold som er til sjenanse.

Den som varsler Securitas blir sikret anonymitet. Securitas leverer rapporter etter hver utrykning.

Det koster ingenting ekstra for sameiet om en vekter tilkalles, som Securitas sier: «han er der for din skyld».

Om saken ikke haster, kontakt styret på styret@glaenga.no.

Forklar hva – og eventuelt hvem – saken gjelder og hvem du er (navn, oppgang, leilighetsnummer).