Styret

Styret kan når som helst kontaktes på e-post: styret@glaenga.no.

Vi har en mailvaktordning som gjør at mailen daglig er bemannet, og du kan normalt forvente svar i løpet av 24 timer.

Styret har ikke telefontid, og kontaktes ikke på private telefonnumre.
Styrekontoret har åpen halvtime kl 1900-1930 annen hver tirsdag (partallsuker).  Du finner styrekontoret i C-01 ved utgangen til bakgården.

Styret kan også motta post på papir i styrets postkasse i oppgang C.

Styret i Gla’enga:

Styreleder         – Roger Jakobsen
Styremedlem   – Ragnhild Storeide Folgerø
Styremedlem   – Frank Pedersen
Styremedlem   – Jørn Karlsen
Varamedlem    – Astri Langmo Tømmervik