Takterrassene er stengt frem til etter påske

Styret har dessverre måttet stenge begge takterrassene til etter påske. Vi har vært plaget med jevnlig hærverk og annen uønsket aktivitet på takterrassen i vinter.

Aktiviteten har også en HMS-dimensjon som styret ikke kan overse, og etter den siste hendelsen, valgte vi stenging som siste utvei.

Vi beklager dette, men håper å kunne åpne som vanlig igjen i april 2023.

/styret

The roof terraces are closed until after Easter

Unfortunately, the board has been forced to close both the roof terraces.

There have been several cases of vandalism there, and the activities have also had an HSE dimension that the board can not overlook.

After the latest incident, we chose closure as a last resort.

We apologize for this, but hope to be able to open as usual again in April 2023.

/the board

Valgkomitéen søker kandiater til styret

Styret trenger nye medlemmer!


Vil du sitte i styret?
Eller kjenner du noen flinke naboer?

Årsmøtet for 2023 nærmer seg, og nye personer til styret i Glaenga Eierseksjonssameie skal velges.

I år trenger styret nye medlemmer til å fylle rollene som;

 • Styreleder
 • Styremedlem
 • Varamedlem

Bli med på å bestemme!

Ønsker du å være med på å påvirke og ivareta beboernes felles interesser? Da ønsker vi å høre fra deg!

Styret består i dag av seksjonseiere som etter hvert har tilegnet seg solid kompetanse innenfor styrearbeid og stell i et sameie. Dette er de villige til å dele med nye ildsjeler. Som nytt medlem vil du få muligheten til å tilegne seg denne verdifulle kompetansen, og samtidig få pyntet litt på CV-en. Du blir videre del av en svært hyggelig og sammensveiset gjeng som samarbeider godt.

Styrets arbeidsoppgaver innebærer daglig drift og vedlikehold av sameiet samt forberedelser til dugnader, sosiale arrangementer (julegrantenning) og årsmøtet. I tillegg svarer styret på spørsmål fra beboere på e-post. Arbeidsfordeling og oppgaver fordeles jevnt mellom styremedlemmene. Styret avholder mellom 8 – 10 styremøter per år.

For sameiet vil modellen med egne styrerepresentanter være det rimeligste alternativet. Ta derfor kontakt med oss dersom du vil stille opp, eller har tips om gode kandidater/naboer. Skriv noen få ord om hvem du eller om den du tipser oss om.

Kontaktinformasjon: glaenga.roger@gmail.com

Alle forslag mottas med stor takk!

Hilsen Valgkomitéen

Roger Jakobsen og Ajaypal Powar

Nyttårsaften uten fyrverkeri

Vi ønsker alle beboere en hyggelig nyttårsfeiring, og takker for året som er gått.

Vi minner om at det er forbudt med alle typer fyrverkeri på balkonger, takterrassen og øvrige fellesarealer!

We wish everyone a nice New Year’s Eve! Please note that no fireworks are allowed in Gla’enga.

Styret

Papirsøppelet er fullt!

Styret oppfordrer til å oppbevare papirsøppel inne i leiligheten eller boden til papirbrønnene er tømt.

Det er allerede fullt i papirbrønnene, og normalt skulle de blitt tømt på mandag. Men, siden det er 2. juledag på mandag, er det fare for at vi må vente i flere dager før brønnene blir tømt.

Derfor oppfordrer vi til at dere IKKE bærer papirsøppelet ut til brønnene, men oppbevarer det inne i leiligheten, eller i boden, til brønnene er tømt.

Det er mye hyggeligere når det ser pent ut utenfor, så vi håper dere følger denne oppfordringen.

Dette gjelder bare papirsøppelet. Brønnene for restavfall ble tømt som normalt på fredag.

Husk at billig, glanset gavepapir ikke kan gjenvinnes og skal kastes i restavfallet. Alt gavebånd skal i restavfallet.

Gråpapir og avispapir, med eller uten farge og mønster, kan sorteres sammen med papiret (kraftpapir, resirkulert papir, naturpapir). 

Styret ønsker samtidig alle beboere i Gla´enga en fredfull og god julefeiring!

Informasjon fra styret i desember 2022

Det har vært en travel høst i sameiet, og vår driftsleder sørger for at bygget vedlikeholdes og driftes på en god måte. 

I november ble dette gjort i bygget:

 • Vedlikehold av alle fellesdører i sameiet
 • Service av røykluker
 • Løftesystemet på søppelbrønnene i bakgården er skiftet
 • Bortkjøring av avfall som folk har satt fra seg på fellesområdene
 • Boning av gulv. Både boning og vask ble bra gjennomført men dessverre ble det tråkket på våt boning av både to- og firbente. Dermed er det blitt noen uønskede merker. 
 • Vaskefirma skal vaske ned veggen i trappeoppgangen i B-oppgangen etter et vannuhell som rant ned fem etasjer
 • Boning av smågangene på svalgangene vil bli utført før jul
 • Det er fjernet stickere og tagging rundt bygget på utsiden
 • Det er skiftet åtte ventilasjonsvifter på taket
 • Varmeisolasjon i teknisk rom ble skiftet av rørlegger
 • Det er satt opp sensorer og LED-armaturer i bodområder 
 • En av ventilasjonskassene på taket har hatt råteskader, og det pågår nå utbedring av denne
 • Det er gjennomført befaring med malemester med tanke på maling av vinduskarmer i bygget
 • Det er innhentet flere tilbud på fasadevask av bygget
 • Det er bestilt oppsett av flere lys i garasjen utenfor A-oppgangen
 • Det har vært service på nød- og ledelysanlegget 
 • Gulvet i heisen i C må skiftes – vi avventer tilbud på nytt belegg
 • Firmaet Gravco har tømt sandfang i bakgården og i fordrøyningsbassenget under bygget

Husk brannvern! Og: Pulverapparatet er over ti år gammelt.
Desember er høysesong for branner, og vi minner om at brannvernutstyr i leilighetene må holdes i orden. Det er eier av boligen som er ansvarlig for anskaffelse, montering og kontroll av utstyret.

Boligeier skal også påse at slokkeutstyret fungerer og at det er lett tilgjengelig i tilfelle brann.

Brannslukningsapparatet som ble levert da bygget var nytt, har en levetid på ti år. Da skal pulveret og pakninger i apparatet byttes ut – eventuelt må nytt apparat skaffes. 
Det er nå gått over ti år, og hvis apparatet ikke har vært byttet, eller kontrollert og etterfylt, må det gjøres nå. 
Pulverapparatet (med ABC-pulver) må være på minst 6 kg, og kan kjøpes flere steder.  Det koster fra kr. 400 og oppover. 
Husk at røykvarslere redder liv, og at det er viktig at varslerne har fungerende batterier. 

Nyttårsaften og fyrverkeri
Vi minner om at det ikke er lov med fyrverkeri fra verken takterrassen, egne balkonger eller noe annet sted på fellesområdene til sameiet.

Farger og materialer brukt i sameiet
Det finnes en liste over alle fargekoder og materialer som er brukt i bygget originalt. Mange steder brukes de samme fargene ennå, og siden det hender vi får spørsmål om dette, legger vi lenke til denne listen her: 

Smittevern
Pandemien er ikke over, og vi minner om god håndhygiene og rådet om å holde seg hjemme hvis man er syk – eventuelt bruke munnbind for å hindre andre i å bli smittet. 

Søppelhåndtering i julehelgen

Hos oss tømmes papirsøppel på mandager, og i år kommer 2 juledag på en mandag. Dermed mister vi en tømmedag, og det kan ta noen dager før renovasjonsetaten klarer å ta etterslepet igjen.

Vi ber om at dere er særlig nøye med ikke å sette papirsøppel utenfor brønnene hvis det er fullt i brønnen! Hvis det blir fullt, er det fint om dere kan oppbevare papirsøppelet inne.

Styret ønsker alle beboere i Glaenga Eierseksjonssameie en fortsatt god adventstid, og en fredelig og fin julehøytid. 

Gulvene skal bones!

Alle innvendige gulvflater i fellesarealene skal bones, og dette vil skje på følgende tidspunkt:

Leiligheter i A og B: 21. og 22. november 2022

Leiligheter i C og D: 23. og 24. november 2022

I denne forbindelse må beboere huske følgende:

Når boningen pågår må det ikke tråkkes på gulvet mellom kl. 2200 og 0200.

Ta inn alle dørmatter, og alle eventuelle andre ting som står utenfor døren, inkludert barnevogner, sko etc. Ting som ikke er flyttet, vil bli samlet inn av renholdsselskapet, og lagt i inngangspartiet nede i hver oppgang. Renholdsfirmaet og sameiet tar ikke ansvar for ting som eventuelt ikke blir fjernet før arbeidet starter.

NB! Gulvene kan bli svært glatte under oppskuringen (rengjøringen i forkant av boningen), så vær forsiktig når du går.

Skulle det være spørsmål rundt dette kan Alliansen renhold kontaktes på 92081705.

Skulle du ha behov for å passere under boningen, for eksempel fordi du kommer sent hjem fra jobb, er det fint om du kontakter renholderne på telefon 91668003. De vi da tilrettelegge for passering uten at arbeidet ødelegges.

Vi ser frem til å få rene og pene gulv!

Styret

Informasjon fra styret november 2022

Styret ønsker å informere om diverse saker som er håndtert den siste tiden. Dette nyhetsbrevet inneholder:

 • Drift av bygget – informasjon
 • Røykvarslernes dag er 1. desember
 • Tenning av julegran 27.11
 • Støyende arbeid i leilighetene
 • Dyreurin i A-oppgangen
 • Ny dør på takterrassen i B

Drift av bygget
I tillegg til vanlige vaktmesteroppgaver, har driftsleder hatt en travel måned: 

 • Befaring med snekkere for å skifte ut råtten ventilasjonskasse på takterrassen. Befaringen synliggjorde at det er utført dårlig arbeid fra byggeåret 2012.  På litt sikt må alle kassene utbedres.
 • Oppfølging av elektriker for skift av armaturer i garasjen, og sensorer i bodområder. Dette er et strømsparingstiltak.
 • Satt på nye dørstoppere på de fleste dører.
 • Utført kontroll av sprinkleranlegget
 • Dessverre var det et innbruddsforsøk fra den ytre garasjen inn til sykkelboden/bodrommet i C-oppgangen. Forsøket ble avverget av Securitas, men låsen ble ødelagt. Det ble derfor bestilt ny lås både til bodrommet i garasjen, og til bakgården i -1C da denne har «skurret» i lengre tid.
 • Gjennomgang av funksjon av avtrekksvifter. Det ble observert flere vifter som satt feil som har gitt dårlig utsug. Flere vifter vil bli skiftet som følge av kontrollen.
 • Oppstart av veggvask – oppgang A og D
 • Den ytre garasjeporten er blitt påkjørt. Vi venter på ny bunndel før porten kan reparares, og porten står i dag åpen hele døgnet.
 • Oppfølging av reparasjon av heisstans i A, da dette anses å være reklamasjon på tidligere skiftet driver.
 • Sjekket alle vinduer i fellesområdene.

Røykvarslere i leilighetene
Desember er fortsatt den måneden med flest husbranner i Norge, og 1. desember er røykvarslerens dag. Det er en grei påminnelse om å skifte batteri i røykvarslerne. Det kan også være lurt å tørke varsleren fri for støv og annet som samler seg oppunder taket.

Tenning av julegran 
Søndag 27. november er første søndag i advent og vi følger tradisjonen med å samles i bakgården og tenne julegranen kl. 1630. Vestre Aker Musikkorps spiller julesanger, og styret serverer noe lett å spise og drikke. Mer informasjon kommer. 

Støyende arbeid i leilighetene
Styret får heldigvis ikke veldig mange støyklager, men en del personer opplever sjenerende støy når det skal være ro i bygget. Støy ut over det normale er tillatt på hverdager kl 8-20 og lørdager kl 9-18. Konstruksjonen i bygget bærer mange lyder (som f eks boring eller hamring) over lengre avstander enn man skulle tro, og styret mener det er riktig å ta støyplager på alvor. Vi ber alle om å overholde husordensreglene, også når det gjelder støy.

Dyreurin i A-oppgangen
Styret har fått klager fra renholdspersonalet om at det stadig ligger urin rundt søylen i inngangspartiet i A-oppgangen. Dette antas komme fra et dyr, sannsynligvis en hund. Dette er selvsagt helt uakseptabelt.
Husk at husdyr alltid skal føres i bånd på sameiets felles arealer av en voksen, ansvarlig person. Barn må ikke alene gis ansvar for dyr.
Skulle uhellet likevel være ute, må eier umiddelbart tørke opp/ fjerne ekskrementer, og ikke etterlate disse.

Ny dør til takterrassen i B
Døren som går ut til takterrassen mellom B og C fikk knust vinduet, og døren må derfor skiftes. Det har vært lang ventetid på å få ny dør, men nå er den kommet, og vil bli montert i nær fremtid. 

Kontroll av ventilasjonsvifter torsdag 20.10.22

Det vil bli utført en ekstra kontroll av ventilasjonsviften i leilighetene
på torsdag 20. oktober 2022

Seksjonseiere bes om at kjøkkenviften i leiligheten står på fullt fra morgenen av denne dagen (viften settes på 3).

Da kan servicepersonell på taket høre om det er noe galt med
ventilasjonsanlegget til din leilighet. Hvis viften er defekt, vil den bli
reparert eller byttet.

(Dette betales i så fall over sameiets felles utgifter, siden seksjonseierne
betaler inn til et eget «viftefond» hver måned.)

MERK: Viftene er på taket, så det er ikke nødvendig med tilgang til leiligheten. 

Hilsen styret

 

Informasjonsbrev oktober

Styret ønsker å informere om diverse saker som er håndtert den siste tiden. Dette nyhetsbrevet inneholder:

 • Drift av bygget – informasjon
 • Heis i A-oppgangen
 • Lading av elbil
 • Ny operatør i ytre garasje
 • Budsjett for 2023
 • Dugnad utgår
 • Container leies inn til avfall 20. oktober
 • Julegrantenning 27. november
 • Høst og vinter, fjernvarme
 • Høst og vinter, ventilasjon
 • Ny sushibar
 • Strømsparing i fellesområdene
 • Avfall på fellesområdene

Drift av bygget
I tillegg til vanlig vaktmestertjeneste i bygget, har det i løpet av september blitt utført:
– Det vi antar er sesongens siste gressklipp
– Mye oppfølging og arbeid med heisene, der særlig heisen i A har hatt mange feil
– Oppfølging av fuktskader i ett av bodrommene
– Beskjæring av buskene før løvfallet
– Skadet radiator i A er nedmontert og fjernet
– Fjerning av uvanlig mye hensatt avfall i fellesområdene
– Rørleggerservice i teknisk rom
– Vi har også mottatt tilbud på fasadevask av bygget og på utskifting av varmeisolasjon i teknisk rom.

Heis i A-oppgangen
Det drar dessverre ut med å få reparert heisen i A-oppgangen. Det mangler en del, som må sendes fra Frankrike. Forhåpentligvis kommer den i løpet av uken.

Lading av elbil
Det har blitt gjennomført befaringer for å vurdere bedre løsninger for lading av elbil i garasjen. Det er ikke kommet inn forslag ennå, men befaringene skal legge grunnlaget for at styret kan foreslå en modell for tekniske og økonomiske løsninger som kan vedtas på årsmøtet 2023.

Ny operatør i ytre garasje
Det vil være kjent for mange at den ytre delen av garasjen (avgiftsplassene) har fått ny operatør. Eier og ny operatør har vært i kontakt med styret med forslag til nye driftsløsninger som berører all trafikk inn i anlegget. Dette ved at det tas bilder av skiltene til alle biler som kjører inn og ut, og løsningen omfatter også parkeringsplassene som sameierne eier. Styret har gitt tilbakemelding om at vi ikke ser at sameiet er tjent med at det tas bilde av alle kjøretøy ved inn- og utkjøring – også av biler som ikke skal parkere i den ytre garasjen. Vi mener det ikke foreligger lovlig behandlingsgrunnlag for den type løsning, og vil undersøke dette nærmere med Datatilsynet.  

Budsjett for 2023
Høsten er budsjettider også for vårt sameie, og styret setter opp sine tiltak og gjør foreløpige beregninger før vi møter forretningsfører OBOS i begynnelsen av november.

Dugnad utgår, men container kommer 20. oktober 2022
Det blir ingen høstdugnad i år, men torsdag 20. oktober, klokken 1600-1800 blir det anledning til å kvitte seg med større ting man ikke trenger. Tingene kjøres bort klokken1800, og det vil komme en påminnelse om dette når det nærmer seg.

Julegrantenning
Tenning av juletre/-busk i gården er planlagt til søndag 27. november klokken 1630. Egen beskjed kommer senere.

Høst og vinter, FJERNVARME
Kulden kryper på, og varmen i radiatorene vil komme på når det blir kaldt nok ute.

Vi minner igjen om at det er viktig å lufte radiatorene hvis de suser, men bare bruk egnet nøkkel, ellers kan det oppstå vannskader.

Skal lufting foretas er det er viktig at dette gjøres på rett måte:

1. Steng ventilen (termostaten)
2. Finn frem radiatornøkkel (som kan kjøpes rimelig hos rørlegger, VVS-butikk, byggevarehus). Ikke bruk annet verktøy enn en radiatornøkkel!
3. Åpne lufteskruen litt, og hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut.
4. Steng umiddelbart når det ikke høres mer luftsiving. Da vil det kanskje komme litt vann ut sammen med luften
5. Åpne ventilen og sett på varmen

Det er viktig at det ikke tappes vann fra radiatorene. Alt vann som tappes ut må etterfylles på anlegget å unngå luft og trykkfall i sameiets system.

NB! Pass på at du ikke skrur lufteskruen helt ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil flomme ukontrollert ut.

Les mer om fjernvarme i beboerguiden her:

Høst og vinter, VENTILASJON
Vi minner også om hvordan ventilasjonsløsningene i bygget fungerer:

Leilighetene har mekanisk ventilasjon, og hver leilighet har en vifte som sitter på taket. Hver leilighet har et unikt avtrekkssystem som ikke er koblet sammen med andre leiligheters. Les mer om dette her: https://glaenga.no/beboerguide/ventilasjon/  

For å holde friskluftforsyningen god, er det svært viktig at ventilene i veggene ikke stenges og at ventilene rengjøres regelmessig. Les mer om det her:

Ny sushirestaurant
Vi har fått informasjon om at det i løpet av oktober skal komme en ny sushibar i lokalene hvor Asia Rett Hjem holdt til. Her er lenke til nettsiden til Jennys sushibar: https://jennyssushibar.no/

Strømsparing
Selv om sameiet får strømstøtte, er strømkostnadene høye, og styret har besluttet å fortsette med å sette opp sensorer og/eller ledlys i fellesarealene. Driftsleder er i kontakt med elektrikerfirmaet sameiet bruker for å målrette tiltaket til der hvor gevinstene er størst ved å bytte til ledlys og/ eller sensorer.

Avfall på fellesområdene
Sameiet bruker ganske store summer på å få kjørt bort avfall som beboere har satt fra seg på fellesområdene. Vi minner om at det ikke er tillatt å oppbevare, eller sette fra seg, søppel i korridorer, på balkonger, svalganger, utenfor søppelbrønnene eller på øvrige fellesarealer.
Det kan stenge for fri ferdsel i nødsituasjoner, være brannfarlig, og kan tiltrekke seg rotter og andre skadedyr.

Styret ønsker fortsatt god høst!