Varmtvannet blir borte fra 26. til 27. september 2022

Hafslund Oslo Celsio har meldt om planlagt vedlikehold i nabolaget.

Dette vil påvirke leveransen av fjernvarme, og innebærer at det ikke blir levert varmtvann til bygget vårt fra kl. 1800 i dag, 26. september til i morgen tidlig kl. 0700, den 27. september.

Hafslund beklager ulempene det vil medføre.

Dette til orientering.

Hilsen styret

Informasjonsbrev, september 2022

Dette informasjonsbrevet inneholder temaene:

 • Drift av bygget
 • Strømpriser
 • Garasje – ladekostnader og ny parkeringsoperatør
 • Varme i radiatorene
 • Østre Parkdrag
 • Kontaktinformasjon til styret

DRIFT AV BYGGET
I tillegg til vanlig løpende oppgaver, har det i august måned blitt utført:
• sprøyting mot ugress
• fuging av dekket i svalgangene mot Stålverksveien
• vask og service av avfallsbrønnene
• oppfølging etter test av brannalarm og brannklokkene; rettelser i branntavla, skiftet ledelys, skiftet batterier til sprinkleralarm og utskifting av noen av brannklokkene.

DYR STRØM
Det er vel ingen stor nyhet at elektrisk strøm er blitt dyrere, og det er ingen tegn til at det blir lavere priser med det første. Det gjelder også strømmen til fellesanleggene og prisen for energien til oppvarming av varmt vann til leilighetene. Det var forholdsvis mange leiligheter som fikk ekstra krav om innbetaling i vår for forbruket i 2021, og det er mulig å justere forhåndsinnbetalingene etter avtale med forretningsfører OBOS. Ta i så fall kontakt med OBOS hvis dere ønsker å justere akontobeløpet.

Energiloven sier at fjernvarme aldri skal være dyrere enn elektrisk strøm, men har ingen nedre begrensing. Det vanlige er å legge fjernvarmeprisen rett under strømprisen, i Oslo 2 til 5 prosent. Også fjernvarmekunder får strømstøtte, og det skjer over regningen sameiet betaler for hele bygget hvert kvartal.


GARASJEN: LADING AV ELBIL OG  NY PARKERINGSOPERATØR
Prisen for lading av elbil er økt til kr. 400,- per måned grunnet dyr strøm. Styret har satt i gang et arbeid med å sikre tilstrekkelig kapasitet, og å utrede modeller for lading i fremtiden. Siktemålet er å legge fram et forslag for årsmøtet i 2023.

Noen er kjent med at ny operatør vil overta driften av den private delen av parkeringsanlegget (den ytterste delen som ikke hører til sameiet). Styret er i dialog med ny operatør om hvordan overgang til blant annet automatisk nummergjenkjenning kan gjøres uten at sameierne påføres ekstra ulemper.

VARME I RADIATORENE
Varmen i radiatorene kommer på i løpet av høsten, vanligvis i månedsskiftet september/oktober. Det skjer automatisk når det blir kaldt nok. Hvis det kommer suselyder i radiatoren når varmen kommer på, er det nødvendig å lufte dem. Hvordan dette kan gjøres, og annen informasjon om fjernvarme kan leses her: https://glaenga.no/beboerguide/fjernvarme/Beboerguiden.

Husk at fjernvarmen i stor grad følger strømprisene, så det kan være mye å spare på å tenke gjennom om man kan redusere forbruket ved å skru ned radiatorene om natten, lukke dører til rom etc. Husk også at radiatorene har frostvakt, så hvis det er kaldt ute og vinduet står åpent, kan radiatoren komme på av seg selv. Dette er for å hindre at rørene fryser.

ØSTRE PARKDRAG
Den tidligere varslede oppstarten av arbeidet med å lage Østre Parkdrag (bak blokka vår mot Skotvedtgården) er utsatt. Kommunen hadde opprinnelig planlagt oppstart nå i høst, men det lot seg dessverre ikke gjøre. Årsaken er at vedtaket om ekspropriasjon av grunn i to av naboeiendommene er påklaget. Saken ligger nå til behandling hos statsforvalteren. Kommunens justerte plan for oppstart er rundt påsketider 2023.
Du kan lese kommunens informasjon om parkdraget her:
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/ostre-parkdrag/#gref

DUGNAD
Styret arbeider med dato for høstdugnaden, og vi håper at mange vil bidra til å gjøre det hyggelig i sameiet. Vi kommer tilbake til dette.

KONTAKT MED STYRET
Styret nås lettest på mail til styret@glaenga.no. Den er ikke betjent 24/7, men vi har som mål å svare i løpet av 24 timer. Det finnes også postkasser merket «Styret» i A-, C- og D-oppgangene for dem som vil levere brev elle meldinger der. Styret har møtetid på styrerommet i underetasjen i C-oppgangen på tirsdager i partallsuker mellom kl 1900 og 1930.

Vi ønsker alle en god høst!
(Bildet: Valle-Hovin en oktoberdag.)Vær OBS på fremmede i bygget

Styret har fått melding fra en beboer om en ubehagelig opplevelse i morges rundt kl. 0715. Beboer gikk inn i bygget, og da gikk en person inn i bygget etter vedkommende. Han fulgte etter beboer til leiligheten, og bad om å få låne toalettet. Det bor flere i beboers leilighet, og en potensielt farlig situasjon ble avverget. Mannen fjernet seg da det kom flere til fra leiligheten.

Vi minner alle om å IKKE slippe inn folk dere ikke kjenner når dere går inn og ut av bygget. Det å »henge på» en annen inn i bygninger er en kjent metode for uautorisert adgang. En annen metode er å ringe på dørklokka ute, og be om tilgang. Hvis dere ikke kjenner vedkommende, skal dere ikke slippe dem inn.

Skulle dere påtreffe noen som opptrer mistenkelig eller ubehagelig, kan dere enten ringe Securitas´ bomiljøtjeneste (22971070), eller ta kontakt med politiet hvis situasjonen oppleves truende. Styret vil gjerne også ha beskjed på styret@glaenga.no, men det viktigste er å varsle enten vekter eller politi.

Vi ønsker at Glaenga skal være et trygt sted å bo for alle, og håper alle vil bidra til dette gjennom å holde uvedkommende borte.

God sommer!

Styret

Fasadevask mot Stålverksveien

Det skal utføres utvendig fasadevask i de utvendige fellesarealene i C/B-oppgangen (mot Stålverksveien) i torsdag 19. og fredag 20. mai 2022.

Konkret gjelder dette utvendige svalganger, samt vinduer i fellesarealene.
Det anbefales at vinduer mot svalganger lukkes mens vasken pågår.

styret

VEL MØTT TIL VÅRDUGNAD TORSDAG 12. MAI 2022 KL. 1730-1930

Vi gleder oss over å kunne kalle inn til dugnad i sameiet igjen!

Bli med og gjør det hyggelig i sameiet før 17. mai! Det vil bli oppgaver som passer både til store og små.

Samtidig er dette en gyllen mulighet til å rydde i egen bod og leilighet, for vi vil også denne gangen leie bil til å få kjørt bort ting man ikke vil ha lenger. 

Vi vil også denne gangen merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få glede av. 

Det som skal kastes eller skal gis bort må være båret ut til området nedenfor søppelbrønnene i A-oppgangen før kl.1900. 

Det vil bli servert litt hyggelig å drikke og litt godteri etter dugnaden

Vi ser frem til å se dere på dugnaden. Velkommen!

PS. Husk at det fremdeles er en god ide at hvis du har symptomer på Covid-19, eller andre infeksjoner, skal du ikke komme på dugnaden.

 

Garasjevask mandag 9. mai 2022 Kl. 0800 – Garage cleaning

Alle biler må fjernes fra garasjen for garasjevask  og annet vedlikehold
mandag 9. mai 2022 mellom klokken 08:00 og 16:00

(Dette gjelder bare den innerste/ private delen av garasjen der vi beboere har egne plasser.)

Det er svært viktig at alle biler og motorsykler er flyttet fra den private garasjen i denne perioden. Europark-parkeringen kan benyttes (mot betaling).

Eiere av parkeringsplasser hvor biler ikke er flyttet, vil bli belastet kr. 1.000,-.

Vi anbefaler også å flytte sykler mens garasjen vaskes. Disse kan flyttes til sykkelrom (fellesboder på garasjeplan ved A- eller C-oppgangen) eller til sykkelstativ ute.

English:

There will be a garage cleaning and other necessary maintenance on
Monday, May 9th 2022 between 08:00 and 16:00 hrs.

It is very important that all cars and MCs are moved from the private garage during this period. You can use the Europark garage for a fee.

Owners of parking spaces where the car is not removed, will be charged 1.000,- NOK.

We also recommend moving bikes while the garage is being cleaned. Bikes can be placed in the bicycle rooms or bicycle racks outside.

Hilsen styret

Informasjon om fjernvarmeavregning, garasjevask etc.

Dette informasjonsskrivet omhandler disse sakene:

 • Fjernvarmeavregning
 • Måker i nærområdet
 • Takterrassen
 • Røyking
 • Garasjevask

Fjernvarmeavregningen er klar

Mange må betale. Avregningen finner du på www.ista.no .

Avregningen på forbruk av varme og varmtvann er nå ferdig.

Grunnet høye priser på strøm (og at fjernvarmen i stor grad følger strømprisen), er det dessverre en god del beboere som nå må etterbetale beløp:

Av sameiets eiere vil 37 % få penger tilbake, mens 63 % må etterbetale beløp.

Nytt av året er at det ikke sendes ut brev om hva hver enkelt skylder. Avregningen er tilgjengelig på hver enkelt sameiers bruker hos Ista. Her kan man selv følge med på forbruk av både varmtvann og varme, og se om man har penger til gode eller om man må etterbetale.

Gå inn på www.ista.no  for nærmere opplysninger om innlogging.  Skulle du ikke ha innlogginsinformasjon (som står på fjorårets brev fra Ista); ta kontakt med Ista for å få dette. Styret har ikke disse opplysningene. (Anleggsnummeret for hele sameiet er 200264.)

For dem som skylder penger, vil avregning skje over fakturaen for felleskostnader i juni 2022. For dem som skylder mer enn kr. 3.000,- vil beløpet bli delt opp, og etterbetaling vil skje over fakturaene i juni, juli og august.

Det er enkelte beboere som skylder ganske mye større beløp enn dette. Hvis du har behov for å dele opp beløpet på en annen måte enn skissert her; ta kontakt med sameiets forretningsfører v/ Siren Skallist: siren.skallist@obos.no.

Strømstøtten som er gitt for desember 2021 er ikke beregnet inn, siden den ikke var kommet da grunnlaget for fjernvarmeregnskapet ble laget. Den vil bli tatt med når 2022-regnskapet skal lages.

Tips til dere som skylder mye:

Vi oppfordrer til å kontakte forretningsfører for å få satt opp akontobeløpet som betales over «husleiefakturaen» hver måned. Da blir ikke avviket så stort når avregningen skjer.

Store forskjeller fra leilighet til leilighet:

Sameiet består av leiligheter av forskjellig størrelse, men forbruket varierer svært mye, og i mange tilfeller så mye at det ikke kan forklares med arealforskjell og antall personer i leiligheten. Eksempelvis varierer varmeforbruket på et forbruk på mindre enn 1.000 kWh i året til over 11.000 kWh i året. Og vannforbruket varierer fra under 10 kubikkmeter (m3) vann til nesten 130 m3 per år. Det kan derfor være penger å spare på å være bevisst på beboernes oppvarmingsvaner og vannforbruk. For eksempel er det ikke alle som vet at radiatorene har frostvakt for å hindre at vannrørene fryser. Dette betyr at hvis man har vinduet åpent i den kalde årstiden med ovnen under vinduet helt av, vil ovnen ofte komme på automatisk når det blir kaldt nok i rommet.

Måkebråk i hekketiden

Som vanlig er måkene veldig travle for tiden, og gjør seg klar til hekking.
Sameiet opplever måkeskrik og aggressiv fugleadferd i fuglenes hekketid, og det har tidligere vært flere måkepar i nærheten. Vi har ikke observert hekkende måker på bygget vårt, og vaktmester gjør flere ukentlige runder for å hindre redebygging.

Siden fuglene er fredet i hekketiden, er det bare forebyggende tiltak som er mulig å gjøre.

Styret har forsøkt med rovfugldrage på taket på nabobygget (Gladengveien 13), men det hadde dessverre ingen virkning. Det ble bygget rede på det flate taket flere ganger til tross for dragen. Vaktmester har god dialog med dem som har forretning i bygget, og han er flere ganger oppe på taket for å fjerne begynnende reder.

Merk at det ikke bare er måker som er fredet i hekketiden. Det har tidligere vært et tilfelle av hekkende duer på en balkong i bygget, så det er viktig på vårparten å være litt ute på balkongene, og sjekke at det ikke blir satt i gang redebygging på steder hvor vi absolutt ikke ønsker dem. Har de først lagt egg, er de fredet til ungene er ute av redet en gang i juli.

Takterrassen mellom A og B er gjenåpnet

Takterrassen har gjentatte ganger måttet bli stengt, siden enkelte røykere på terrassen har hatt som vane å kaste brennende sigaretter ned på balkongene under. Dette er brannfarlig, uhygienisk og ødelegger hagemøbler på balkongene.

Begge takterrassene ble i fjor stengt for bruk etter kl. 2300 på grunn av utagerende festing.

Styret oppfordrer til å nyte takterrassene, og hygge seg der oppe. Men, husk at vi er mange mennesker som bor her, og alle må ta hensyn.

Vi håper begge terrassene kan holde åpent hele sesongen i år, men det krever alles medvirkning!

Røykeforbud på svalganger

Styret får innimellom klager over at folk røyker på svalgangene. Dette kan være svært sjenerende for andre beboere, særlig siden det ligger soverom ut mot alle svalganger. Vi minner derfor om at det er forbudt å røyke på svalgangene, og vi ber om at alle respekterer dette.

Røyking er tillatt på egen balkong, men også her henstiller vi til at det blir vist hensyn.

For øvrig er cannabisrøyking overhodet ikke tillatt i sameiet, da det er et ulovlig rusmiddel i Norge.

Garasjevask

Det blir vask av den indre garasjen den 9. mai 2022. Da må alle biler fjernes på dagtid. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon.  

Styret ønsker alle en fin vår fremover. Vi vil komme tilbake med informasjon om dugnad og avfallscontainer, og så planlegger vi en sommerfest etter to somrer med pandemi.

Vannet stenges 18. februar 2022 kl. 1100-1300

Det vil bli utført arbeid på vannanlegget i bygningen fredag den 18.02.2022 mellom klokken 11.00 og 13.00.

Det er en trykkreduksjonsventil som skal byttes, og da må vannet stenges mens arbeidet pågår. 

Vannet vil være helt stengt i denne perioden, og det vil ikke være tappevann tilgjengelig i bygget.

Pass på å ikke ha vaskemaskin eller oppvaskmaskin på i dette tidsrommet. 

Hilsen styret