HUSK! Garasjevask i morgen, fredag 5. mai 2023 kl. 0800-1600

Som tidligere meddelt skal den indre garasjen vaskes fredag 5. mai mellom kl. 0800 og 1600.

Viktig: Alle biler må fjernes i dette tidsrommet. (Dette gjelder bare den innerste/ private delen av garasjen der mange beboere har egne plasser.)

Den ytre garasjen kan benyttes mot betaling (se betalingsinformasjon i garasjen).

Merk at eiere av parkeringsplasser hvor biler ikke er flyttet, vil bli belastet kr. 1.000,-.

Vi anbefaler også å flytte sykler mens garasjen vaskes. Disse kan flyttes til sykkelrom (fellesboder på garasjeplan ved A- eller C-oppgangen) eller til sykkelstativ ute.

Informasjon om blant annet maling av vinduskarmer og postkasseskilt

Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om:

 • Maling av vinduskarmer i bygget
 • Gebyr for endring av postkasseskilt
 • Garasjevask 5. mai 2023
 • Dugnad 10. mai 2023 kl. 1700
 • Takterrassene: Røykeforbud og nattestenging
 • Måkebråk i hekketiden
 • Hundehold

Maling av vinduskarmer utvendig i C/D

Treverket utvendig i bygget vårt ble malt over en periode på tre år. Vinduskarmene er aldri blitt malt. I denne omgang males de vinduene i C-/D-bygget som man bare kan komme til med lift.
Vinduene som ligger inne på beboernes balkonger skal ikke males nå.
Det er også praktisk å gjøre liftarbeidet på den siden som vender mot Østre parkdrag før kommunen starter opp arbeidet med å lage bekk og park der.

Oppstart for malingen er 2. mai 2023. Malingen vil begynne på fasaden som vender samme vei som garasjeinnkjørselen. Deretter fortsetter man på fasaden mot Skotvedtgården, med oppstart i D, arbeider seg oppover mot C, og avsluttes på den delen av fasaden som vender mot Stålverksveien. Arbeidet vil pågå i tidsrommet mellom kl. 0700 og 1900, og vil pågå i cirka fem uker fra oppstart.  

OBS! Vinduene må holdes i lukket stilling når de skal males.

Styret vil komme tilbake til hvordan de øvrige vinduskarmer i bygget skal males.
Eventuelle spørsmål rettes til styret@glaenga.no.

Gebyr for endring av postkasseskilt

Fra 1. mai 2023 vil det koste kr. 300,- å endre et postkasseskilt. Epost sendes til styret@glaenga.no. Merk at det bare er eier som kan rekvirere endring av skiltene, og det er eier som vil bli fakturert.

Lapper med navn som henges på postkassene, eller som skrives på postkassen eller skiltet, vil bli fjernet.

Les mer om dette her: https://glaenga.no/beboerguide/postkasser/

Garasjevask fredag 5. mai 2023

Den indre garasjen skal vaskes fredag 5. mai mellom kl. 0800 og 1600.

Viktig: Alle biler må fjernes i dette tidsrommet. (Dette gjelder bare den innerste/ private delen av garasjen der mange beboere har egne plasser.)

Den ytre garasjen kan benyttes mot betaling (se betalingsinformasjon i garasjen).

Merk at eiere av parkeringsplasser hvor biler ikke er flyttet, vil bli belastet kr. 1.000,-.

Vi anbefaler også å flytte sykler mens garasjen vaskes. Disse kan flyttes til sykkelrom (fellesboder på garasjeplan ved A- eller C-oppgangen) eller til sykkelstativ ute.

Dugnad 10. mai 2023

Det blir vårdugnad på torsdag 10. mai kl.1700 til 1900.

Vi håper mange av beboerne vil delta for å gjøre det hyggelig rundt oss, og for å bli bedre kjent med naboene.

Det blir varierte arbeidsoppgaver for store og små, med hovedvekt på rydding og vedlikehold av fellesareal både inne og ute.  

Dette er også gyllen mulighet til å rydde i egen bod og leilighet, og få kastet det man ikke vil ha lenger. Klokken 1800 vil det komme biler og hente ting som skal kastes.

Vi vil også i år merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få gleden av.

Etterpå blir det en sosial hyggestund for alle som har deltatt på dugnaden!

Takterrassene: Røykeforbud og nattestenging

Takterrassene har gjentatte ganger måttet bli stengt, siden flere røykere på terrassen har hatt som vane å kaste brennende sigaretter ned på balkongene under. Dette er brannfarlig, uhygienisk og ødelegger hagemøbler på balkongene.
Styret har derfor besluttet at det med umiddelbar virkning er forbudt å røyke på takterrassene.
Takterrassene vil i tillegg bli stengt om nettene, for å sørge for ro og orden i sameiet. Det har vært flere episoder med uvettig bruk av ild i vinter, og om somrene har det vært en del utagerende festing. Terrassene vil derfor være stengt mellom kl. 2300 og 0700.

Måkebråk i hekketiden

Nå kommer tiden hvor måkene gjør seg klar til hekking.

Sameiet har gjennom årene opplevd måkeskrik og aggressiv fugleadferd i fuglenes hekketid, og det har vært flere hekkende måkepar i nærheten. Vi har ikke observert hekkende måker på bygget vårt, takket være at vaktmester gjør flere ukentlige runder for å hindre redebygging.

Siden fuglene er fredet i hekketiden, er det bare forebyggende tiltak som kan gjøres.
Styret har forsøkt med rovfugldrage, men dette hadde dessverre ingen virkning.

Merk at det ikke bare er måker som er fredet i hekketiden, men alle fugler. Det har tidligere vært et tilfelle av hekkende duer på en balkong her i bygget, så det er viktig på vårparten å være litt ute på balkongene, og sjekke at det bygges rede på steder hvor vi absolutt ikke ønsker dem. Har de først lagt egg, er de fredet til ungene er ute av redet en gang i juli.

Hundehold

Enkelte hundeeiere opptrer dessverre ikke ansvarlig når det gjelder hundeholdet sitt. Det hender at hundeiere ikke plukker opp avføring fra hundene sine. Nylig var det etterlatt avføring inne i oppgang B, og vi har også vært plaget av at noen lar hundene sine tisse i fellesarealene. Slikt er selvsagt helt uakseptabelt.
Skulle uhellet være ute, må eier umiddelbart tørke opp/ fjerne ekskrementer, og ikke la disse ligge.
Husdyr skal alltid føres i bånd på sameiets fellesarealer av en voksen, ansvarlig person. Barn må ikke alene gis ansvar for dyr.

Fjernvarmeavregningen er klar

To av tre må etterbetale. Avregningen finner du på din bruker på www.istaonline.no 

Grunnet høye priser på strøm (og at fjernvarmen i stor grad følger strømprisen), er det dessverre en god del beboere som nå må etterbetale beløp:
Av sameiets eiere vil cirka 37 % få penger tilbake, mens 63 % må etterbetale.

Avregningen er tilgjengelig på hver enkelt sameiers bruker hos Ista. Her kan man selv følge med på forbruk av både varmtvann og varme. Man kan også se om man har penger til gode eller om man må etterbetale for 2022.

Gå inn på din bruker på www.ista.no  for nærmere opplysninger.  Skulle du ikke ha innloggingsinformasjon; ta kontakt med Ista for å få dette. Styret har ikke disse opplysningene. (Anleggsnummeret for hele sameiet er 200264.)

For dem som skylder penger, vil avregning skje over fakturaen for felleskostnader i juni 2023. For dem som skylder mer enn kr. 3.000,- vil beløpet bli delt opp, og innbetaling vil skje over fakturaene i juni, juli og august.

Det er noen beboere som skylder ganske store beløp. Hvis du har behov for å dele opp beløpet på en annen måte enn skissert her; ta kontakt med sameiets forretningsfører v/ rushil.kumar.pathak@obos.no.   

Strømstøtten som er gitt for 2022 er beregnet inn.

Tilbakebetaling vil også skje over husleiefakturaene.

Tips til dere som skylder mye:

Vi oppfordrer til å kontakte forretningsfører for å få satt opp akontobeløpet som betales over husleiefakturaen hver måned. Da blir ikke avviket så stort når avregningen skjer.

Det kan også hende at styret sørger for å endre akontobeløpet til eiere som har mye større forbruk enn de innbetaler akonto.

Skulle du ha et veldig stort avvik den andre veien, er det mulig å få satt ned akontobeløpet.

Store forskjeller fra leilighet til leilighet:

Sameiet består av leiligheter av forskjellig størrelse, men forbruket varierer svært mye, og i mange tilfeller så mye at det ikke kan forklares med arealforskjell og antall personer i leiligheten. Eksempelvis varierer varmeforbruket med mindre enn 1.000 kWh i året til over 13.000 kWh i året. Og varmtvannsforbruket varierer fra 5 kubikkmeter (m3) vann til 166 m3 per år. Det kan derfor være penger å spare på å være bevisst på beboernes oppvarmingsvaner og vannforbruk. For eksempel er det ikke alle som vet at radiatorene har frostvakt for å hindre at vannrørene fryser. Dette betyr at hvis man har vinduet åpent i den kalde årstiden med ovnen under vinduet helt av, vil ovnen ofte komme på automatisk når det blir kaldt nok i rommet.

Styret

Nye skilt til postkassene

Styret lanserer nå en ny løsning for merking av postkasser i sameiet. Det ser svært stygt ut med forskjellige lapper som klistres på postkassene, og vi har lenge ønsket å få et mer ensartet og penere uttrykk.

Ny merking av postkassene er nå gjort i oppgang D, og de øvrige postkassene følger fortløpende.

I tillegg setter vi seksjonsnummeret på. Dette gjør det lettere for styret å kunne identifisere hvem som eier hvilken postkasse, i tilfelle noe skjer.

Etter hvert vil styret vurdere å ta gebyr for å gjøre endringer i postkasseskiltene, men nå i begynnelsen gjøres jobben uten kostnad for eierne.

Lapper som klistres på postkassene etter ny skilting vil bli fjernet.

Send epost til styret når du trenger å ha skiftet navn på postkassen og ringeklokken: styret@glaenga.no. Du kan også legge beskjed til styrets postkasser som finnes i oppgang A, C og D.

Det kan maksimalt være fire linjer på postkasseskiltet.

Vennlig hilsen

Styret

Informasjon fra styret februar 2023 

Det nærmer seg vår, og det har vært en tid med en del utfordringer rundt vær- og føreforhold. Det har også være mangel på strøsand, men nå håper vi at det verste er gjort for denne gang. 

I januar har dette vært gjort i bygget:

 • Vanlige vaktmestertjenester i henhold til avtale
 • Klistremerker rundt omkring på eiendommen er fjernet
 • Befaring på takterrassen pga mulig reklamasjon av tidligere arbeid
 • Ferdigbefaring av ombygde ventilasjonsbokser på taket.
 • Flere dører er justert
 • Ryddet søppel i fellesarealer ute og inne
 • Purret på renholdsetaten for manglende tømming av avfall
 • Fulgt opp taktekkerarbeid
 • Fulgt opp måke- og strøtjenester i felles utearealer. Særlig gjelder dette de arealer kommunen er ansvarlig for å følge opp (fortau og vei)
 • Ledelysbatterier er skiftet
 • Låskasse er utbedret på en av utgangsdørene i garasjen
 • Hensatt avfall er kjørt til Haraldrud gjenvinningsstasjon
 • Ventilasjon til garasjen er vedlikeholdt og deler skiftet

Grønne søppel poser kastes på bakken på baksiden av bygget
Det er noen som jevnlig kaster grønne poser med matavfall ut på bakken bak bygget (mot Skotvedtgården). Styret tror at dette gjøres som et religiøst eller kulturelt rituale. Problemet er at matavfallet tiltrekker seg rotter og andre gnagere, i tillegg til at det forsøpler området. Vi minner om at det ikke er tillatt å kaste fra seg søppel andre steder enn i søppelbrønnene. 

Ustabil varmtvannsforsyning 
Dessverre har det vært ustabil forsyning av varmtvann en tid, og det er betydelig forverret den siste tiden. Driftsleder er i dialog med kyndig personell, og vil sørge for å følge opp. Sameiet har en funksjon for spyling av filtrene, men etter den store vannlekkasjen på Carl Berners plass, kom det mye hummus inn i anlegget. Filtrene kilte seg dermed fast, og vi venter på rørlegger for å få det fikset. Det er ikke noe galt med kvaliteten på vannet, men forsyningen av varmt vann kan til tider være noe ustabil. 

Husk å bytte pulverapparat hvis det du har er gammelt
Brannslukningsapparatet som ble levert da bygget var nytt, har en levetid på ti år. Da skal pulveret og pakninger i apparatet byttes ut – eventuelt må nytt apparat skaffes. 
Bygget er nå over ti år gammelt, og hvis apparatet ikke har vært byttet, eller kontrollert og etterfylt, må det gjøres nå. 
Pulverapparat (med ABC-pulver) må være på minst 6 kg, og kan kjøpes flere steder.  Det koster fra kr. 400 og oppover. 

Vi gjentar at brannvernutstyr i leilighetene må holdes i orden. Eier av leiligheten er ansvarlig for anskaffelse, montering og kontroll av utstyret.
Boligeier skal også påse at slokkeutstyret fungerer og at det er lett tilgjengelig i tilfelle brann.
Husk at røykvarslere redder liv, og at det er viktig at varslerne har fungerende batterier. 

Årsmøte 2023 
Årsmøtet skal være den 23. mars 2023 kl. 1800. Møtet skal være fysisk, og styret arbeider nå med å finne egnet lokale. Det vil bli sendt ut informasjon fra forretningsfører i nær fremtid om mulighet til å komme med forslag som skal behandles på møtet. 

Vi ønsker alle en fortsatt fin og forhåpentligvis etterhvert litt vårlig februar! 

Styret

Vannlekkasje på Carl Berners plass 9.2.23 gir brunt vann i springen

Oslo kommune melder om at det er en stor vannlekkasje på en hovedvannledning på Carl Berners plass. Dette gjør at beboere i et stort område rundt lekkasjestedet har fått brunt vann i springen torsdag kveld 09.02.23.

Det er ikke farlig å drikke vannet.

Men, det kan være lurt å utsette klesvask til vannet er blitt klart igjen.

Les Oslo kommunes råd når det gjelder brunt vann HER

Hilsen styret

Takterrassene er stengt frem til etter påske

Styret har dessverre måttet stenge begge takterrassene til etter påske. Vi har vært plaget med jevnlig hærverk og annen uønsket aktivitet på takterrassen i vinter.

Aktiviteten har også en HMS-dimensjon som styret ikke kan overse, og etter den siste hendelsen, valgte vi stenging som siste utvei.

Vi beklager dette, men håper å kunne åpne som vanlig igjen i april 2023.

/styret

The roof terraces are closed until after Easter

Unfortunately, the board has been forced to close both the roof terraces.

There have been several cases of vandalism there, and the activities have also had an HSE dimension that the board can not overlook.

After the latest incident, we chose closure as a last resort.

We apologize for this, but hope to be able to open as usual again in April 2023.

/the board

Valgkomitéen søker kandiater til styret

Styret trenger nye medlemmer!


Vil du sitte i styret?
Eller kjenner du noen flinke naboer?

Årsmøtet for 2023 nærmer seg, og nye personer til styret i Glaenga Eierseksjonssameie skal velges.

I år trenger styret nye medlemmer til å fylle rollene som;

 • Styreleder
 • Styremedlem
 • Varamedlem

Bli med på å bestemme!

Ønsker du å være med på å påvirke og ivareta beboernes felles interesser? Da ønsker vi å høre fra deg!

Styret består i dag av seksjonseiere som etter hvert har tilegnet seg solid kompetanse innenfor styrearbeid og stell i et sameie. Dette er de villige til å dele med nye ildsjeler. Som nytt medlem vil du få muligheten til å tilegne seg denne verdifulle kompetansen, og samtidig få pyntet litt på CV-en. Du blir videre del av en svært hyggelig og sammensveiset gjeng som samarbeider godt.

Styrets arbeidsoppgaver innebærer daglig drift og vedlikehold av sameiet samt forberedelser til dugnader, sosiale arrangementer (julegrantenning) og årsmøtet. I tillegg svarer styret på spørsmål fra beboere på e-post. Arbeidsfordeling og oppgaver fordeles jevnt mellom styremedlemmene. Styret avholder mellom 8 – 10 styremøter per år.

For sameiet vil modellen med egne styrerepresentanter være det rimeligste alternativet. Ta derfor kontakt med oss dersom du vil stille opp, eller har tips om gode kandidater/naboer. Skriv noen få ord om hvem du eller om den du tipser oss om.

Kontaktinformasjon: glaenga.roger@gmail.com

Alle forslag mottas med stor takk!

Hilsen Valgkomitéen

Roger Jakobsen og Ajaypal Powar

Nyttårsaften uten fyrverkeri

Vi ønsker alle beboere en hyggelig nyttårsfeiring, og takker for året som er gått.

Vi minner om at det er forbudt med alle typer fyrverkeri på balkonger, takterrassen og øvrige fellesarealer!

We wish everyone a nice New Year’s Eve! Please note that no fireworks are allowed in Gla’enga.

Styret

Papirsøppelet er fullt!

Styret oppfordrer til å oppbevare papirsøppel inne i leiligheten eller boden til papirbrønnene er tømt.

Det er allerede fullt i papirbrønnene, og normalt skulle de blitt tømt på mandag. Men, siden det er 2. juledag på mandag, er det fare for at vi må vente i flere dager før brønnene blir tømt.

Derfor oppfordrer vi til at dere IKKE bærer papirsøppelet ut til brønnene, men oppbevarer det inne i leiligheten, eller i boden, til brønnene er tømt.

Det er mye hyggeligere når det ser pent ut utenfor, så vi håper dere følger denne oppfordringen.

Dette gjelder bare papirsøppelet. Brønnene for restavfall ble tømt som normalt på fredag.

Husk at billig, glanset gavepapir ikke kan gjenvinnes og skal kastes i restavfallet. Alt gavebånd skal i restavfallet.

Gråpapir og avispapir, med eller uten farge og mønster, kan sorteres sammen med papiret (kraftpapir, resirkulert papir, naturpapir). 

Styret ønsker samtidig alle beboere i Gla´enga en fredfull og god julefeiring!