Takterrassen stenges for bruk etter kl. 2300

Styret har fått flere klager over utagerende festing på takterrassene, med uønsket og til dels farlig adferd på usikrede steder.  Det ligger ofte igjen ølbokser og annet søppel der oppe også, noe som forsøpler området, og gjør det mindre trivelig.

Forsterket vakthold i helgene i sommer

Derfor har styret nå engasjert Securitas til å ha forsterket vakthold på takterrassen i helgene fremover.

Dette betyr at Securitas gjør ekstrarunder på takterrassene like etter kl. 2300.  De har instruks om, uten opphold, å avslutte eventuelle fester som er der oppe.

Andre personer som måtte befinne seg på takterrassene vil i helgene også bli bedt om å forlate terrassen, da vi ikke ønsker å ha folk der oppe etter kl. 2300.

Festing i ukedagene

Hvis Securitas blir utkalt pga klager på høylytt festing/ utagerende adferd på takterrassene i ukedagene, er de bedt om å sørge for at festen avsluttes umiddelbart når de kommer – uansett tidspunkt og ukedag.

Ikke kast sigaretter over kanten på takterrassene

Vi må dessverre også i år minne om at det ikke må kastes sigaretter eller andre gjenstander over kanten fra takterrassene.  Hvis dette blir et problem i år også, vil vi måtte stenge takterrassene mellom A og B.  Det håper vi å unngå ved at alle tar ansvar!

Husk: hold støynivået nede!

Sommeren er en tid hvor det ofte er godt å være ute, men vi minner om husordensreglene som i punkt 1.2 blant annet sier at det ikke er tillatt med høylytt avspilling av musikk etc. etter kl. 23.00. Skal høyttalere brukes etter kl. 2300, må de dempes slik at de overhodet ikke sjenerer naboleilighetene. Det er spesielt viktig å vise hensyn på sommerstid hvor vinduene ofte står åpne.  For ordens skyld vil vi presisere at dette selvsagt ikke bare gjelder bruk av høyttalere.  Allsang og annen høylytt aktivitet er også innbefattet.  Det er støynivået som er utslagsgivende.

Du kan lese om støybestemmelsene her: https://glaenga.no/husordensregler/

Vi ønsker at folk skal kunne ha det hyggelig og nyte sommervarmen, men det går an å gjøre det uten å sjenere andre beboere.  God sommer! 

Styret