Balkonger/ markterrasser

Balkongen regnes som en del av fasaden og sameiet har ansvaret for vedlikeholdet av fasaden. Vedlikehold inne på balkongen som er nødvendig som følge av egen bruk skal gjøres av beboer. Sameiets beboere kan ikke selv gjøre noen endringer av fasaden.

Solskjerming kan monteres, men bare produkter levert av firmaet Fasadeprodukter, som sameiet har avtale med. Fasadeprodukters telefonnummer er 911 50 200, og nettadressen er http://www.fasadeprodukter.no.

Sameiet har søkt om tillatelse til innglassing av balkongene for de som måtte ønske det, men søknaden ble avslått både av kommunen, og senere av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det er dermed ikke tillatt å innglasse balkongene i sameiet.

NB. Balkongene skal ikke brukes som lagerplass for søppel, hvitevarer, dekk etc. Balkongene må ikke vaskes og spyles slik at det er til sjenanse for underliggende balkonger/markterrasser.