Snørydding

Snørydding på balkonger og svalganger kan by på utfordringer.

Snørydding fra balkonger og svalganger må skje med forsiktighet. Påse at is og snø ikke skader personer og dyr, parkerte biler eller andre gjenstander.

Snørydding av fellesarealer gjøres av vaktmestertjenesten etter fastsatt avtale med styret.