Renhold

Styret har engasjert et firma til å utføre renhold i fellesarealene. Fellesarealene vaskes en gang per uke.