Naboklager

Ved brudd på husordensreglene, kan det i blant være behov for en klage til vedkommende for å løse problemet.

Vi oppfordrer først til dialog; det er fint hvis man kan ta opp noe i en saklig tone med vedkommende – av og til vet faktisk ikke vedkommende at han/ hun er til bry for andre (støy og lignende).

Hvis dialog ikke er aktuelt eller fører fram, kan neste steg være å ringe Securitas. For informasjon om når man bruker Securitas, se punktet Vektertjenester i beboerguiden.

Hvis ingenting av dette gir resultater, send gjerne er skriftlig klage til styret for videre saksgang. Klagen må inneholde ditt navn, beskrivelse av problemet og årsaken til at man ønsker å klage, og H-nummer + oppgang til vedkommende man klager på. H-nummer står over inngangsdøra til alle. Ta eventuelt også med navnet på vedkommende, hvis du vet hva det er. Klagen sendes til styret@glaenga.no, eventuelt leveres skriftlig i en av de tre postkassene merket «Styret» (finnes i oppgang A, C og D).