Porttelefon

Porttelefonenes virkemåte står beskrevet i manualen beboerne fikk ved innflytting.

Ved navnendringer knyttet til porttelefonen; send beskjed til styret (gjerne innkluder hva hvilket navn det skal endres fra), og det vil bli endret den neste måned.

Ved tekniske feil på anlegget: Kontakt Qualitronic.  Beskriv hva saken gjelder, og hvilken oppgang og leilighet det gjelder.

Kontaktinformasjon til Qualtronic:
Odd Jubal-Andersen 900 34 011
Tlf: 22 75 74 60 – E-mail: post@qualitronic.no