Porttelefon

Porttelefonenes virkemåte står beskrevet i manualen beboerne fikk ved innflytting.

Ved navnendringer knyttet til porttelefonen; send beskjed til styret (gjerne innkluder hva hvilket navn det skal endres fra), og det vil bli endret den neste måned.

Ved tekniske feil på anlegget kan for eksempel firmaet Assistentpartner kontaktes.  Beskriv hva saken gjelder, og hvilken oppgang og leilighet problemet er knyttet til.

Kontaktinformasjon til Assistentpartner finner du her:

https://www.assistentpartner.no/kontakt-oss/