Test av brannalarm mandag 22. juni 2020 kl. 12.00

Brannklokkene skal testes i forbindelse med kontroll av brannalarmanlegget.

Derfor vil brannalarmen gå mandag 22. juni 2020 cirka klokken 12.00.

Dette er bare en klokketest for å se at alt virker som det skal.

Bygget skal derfor ikke evakueres.

Vennlig hilsen
Styret