TV-leveranse er mulig både fra GET og Telenor etter 1. juli 2020

Sameiet har fra 1. juli 2020 kollektiv internettavtale med GET til kr. 199,- per måned, men årsmøtet har valgt å ikke ha kollektiv TV-avtale.

Telenors kollektive TV-avtale opphører fra 1. juli 2020, men har, etter forespørsel fra styret, valgt å ikke koble nettet i bygget fra hovednettet sitt.

Beboere i sameiet kan derfor på eget initiativ inngå individuell TV-avtale med enten GET eller Telenor.  GET leverer signaler via fibernettet, og Telenor via coax-nettet.

Helt konkret hva som inngår i de forskjellige alternativene må du kontakte GETs/ Telenors kundeservice for.

GET tilbyr følgende individuelle priser: 

Telenor tilbyr følgende individuelle pris: 

Telenor har sendt oss et informasjonsark om deres tilbud, som kan leses her:
Informasjon til beboerne i Gla’Enga Eierseksjonssameie