Skadedyr

Eier plikter å holde seksjonen fri for skadedyr, og plikter straks å melde fra til sameiets styre dersom det oppdages veggedyr, kakerlakker, faraomaur eller andre typer skadedyr i leiligheten.

Skadedyrsbekjempelse dekkes i utgangspunktet av sameiets bygningsforsikring, men det er en egenandel hver gang reduksjon eller sanering må gjøres.

Reduksjon eller sanering som forsikringssak må gjøres i samarbeid med forsikringsselskapet sameiet benytter.

Vi gjør oppmerksom på at denne egenandelen kan belastes seksjonseier.

Les om forskjellige skadedyr og forebygging av disse her:

https://www.fhi.no/ml/skadedyr/skadedyr/