Nøkler og nøkkelbrikker

Nøkler til leiligheten kan kopieres ved f.eks Sofia Rens i Gladengveien. Har du mistet alle orginalnøkler og må bestille ny nøkkel eller låsbrikke, bestilles dette hos Låshuset Sikkerhetssenter A/S.

Rutine for bestilling av ekstra låsbrikker og mistede låsbrikker som gir adgang til bygget

1. Ved bestilling, gå inn på nettsiden til Låshuset Sikkerhetssenter A/S, og ta ut bestillingsskjema for låsbrikker: https://laashuset.no/nedlastinger

2. Bestilling av ekstra låsbrikker til dørene inn til Gladengveien 15 sendes til styret@glaenga.no.
Det er bare seksjonseiere som kan bestille nye låsbrikker. Alle seksjonseiere er listeført hos låsleverandøren, slik at ingen andre enn de som står på lista kan bestille tjenester av dem.

3. Styret verifiserer at den som bestiller er seksjonseier, og videresender ordren til leverandør som er Låshuset Sikkerhetssenter A/S.

Det er to alternativer for levering av låsbrikker:

1. Låshuset Sikkerhetssenter A/S sender brikken(e) i oppkrav til mottaker (seksjonseier). Posten tar eget oppkravsgebyr i tillegg til fraktkostnader.

2. Brikken(e) hentes hos Låshuset Sikkerhetssenter A/S mot fremvising av legitimasjon. Låshuset Sikkerhetssenter A/S holder til i Dronningensgate 25 i Oslo sentrum.

Vennligst oppgi i din bestilling hvilket alternativ for levering som er ønskelig.

Priser på ekstra låsbrikker:

Pris pr. brikke: 62,- (inkl. mva)
Programmeringskostnad pr. ordre: 250,- (inkl. mva)
Eventuell frakt for sending i posten (oppkrav) kommer i tillegg.

Priseksempel for en brikke: kr 62,- + kr 250,- = kr 312,- (pluss ev. frakt/ oppkrav)
Priseksempel for to stk brikker: kr 62,- + kr 62,- + kr 250,- = kr 374,- (pluss ev. frakt/oppkrav)

NB: Det er viktig at du snarest gir beskjed til styret hvis en låsbrikke er mistet. Dette gjelder enten du velger å bestille ny brikke eller ikke.
Da vil brikken som er på avveie bli sperret, slik at den ikke lenger gir adgang til bygget. Dette er veldig viktig for å opprettholde sikkerheten ved låssystemet.

 

Rutiner for nøkkelbestilling (nøkkel til leiligheten)

1. Låshuset Sikkerhetssenter A/S er Gla’enga boligsameies samarbeidspartner når det gjelder bestillinger fra sameiere vedrørende reparasjoner av låser, og bestilling av ekstra nøkler.

2. Det er bare seksjonseiere (ikke leietakere) som kan foreta slike bestillinger . Alle seksjonseiere er listeført hos låsleverandøren, slik at ingen andre enn de som står på lista kan bestille tjenester av dem.

3. Styret er ansvarlig for å ajourholde seksjonseierlista , og sender oppdatert liste til låsleverandøren ved behov.

4.Ved bestilling, gå inn på nettsiden til Låshuset Sikkerhetssenter A/S, og ta ut bestillingsskjema: https://laashuset.no/nedlastinger

Fyll ut skjemaet, og lever det i en av styrets postkasser i oppgang A, C eller D, eller signer og send skjemaet til styrets epostadresse. Ett medlem i styret skal skrive under i rubrikken nederst til høyre.

Styret foretar bestillingen en gang per måned. Dersom det haster, må du be om å få returnert skjemaet, slik at du selv får levert dette til Låshuset Sikkerhetssenter A/S.

Alle bestillinger skal faktureres den enkelte sameier.

5. Ved avhenting av systemnøkler kan dette gjøres på to måter:
a) Oppmøte hos Låshuset Sikkerhetssenter A/S, Dronningensgate 25, 0154 Oslo. Legitimasjon må fremvises.
b) Få produktet sendt rekommandert med posten (mot postens gjeldende satser og gebyr)

6. Kontaktinformasjon:
Låshuset Sikkerhetssenter A/S, Dronningensgate 25, 0154 Oslo
Telefon: 22 47 75 75
Epost: system@laashuset.no
Nettside: http://www.laashuset.no

7. Dreier det seg om reklamasjoner tilbakedatert til vår forrige lås- og nøkkelleverandør, tas dette med vår gamle leverandør:
Lås & Sikring A/S, Svartbekkveien 85, postboks 384, 2403 Elverum
Telefon: 62 41 96 40, E-post: firmapost@lassikring.no