Fremleie

Det er tillatt å fremleie leiligheter.

Styret ønsker å ha en oversikt over hvem det fremleies til, blant annet av sikkerhetshensyn: Skulle det brenne i bygningen, må brannvesenet få beskjed om hvor mange personer som kan tenkes å oppholde seg i den enkelte leilighet.

Utleiere skal holde styret à jour med hvem som leier leilighetene.

Ifølge husordensreglenes punkt 8. må leietakere i Glaenga gi utleier adgang til leiligheten for nødvendige reparasjoner og utbedringer. Utleier har rett til å inspisere leilighetene. Slik inspeksjon skal normalt være varslet på forhånd. I ekstraordinære tilfeller kan imidlertid inspeksjon foretas uten varsel.