Internett / Kabel-TV

Sameiet har avtale med HomeNet for levering av internettjenester (fiber) fra 1. juli 2015 og fem år fremover.

For kabel-TV er Telenor (tidligere Canal Digital) leverandør for sameiet.

Abonnementsprisen for begge tjenestene betales månedlig sammen med de enkelte beboernes fellesutgifter.

Spørsmål rundt internett og kabel-TV rettes direkte til henholdsvis HomeNets og Telenors kundetjeneste.