Internett / Kabel-TV

Sameiet har avtale med GET om levering av internettjenester via fibernett fra 1. juli 2020 og fem år fremover.

Sameiets årsmøte har bestemt at det ikke skal inngås kollektiv avtale om levering av TV-signaler.

GET tilbyr individuell avtale for TV via fiber, og Telenor (tidligere Canal Digital) tilbyr individuell avtale via coax. Du kan lese mer om dette her:
https://glaenga.no/2020/06/29/tv-leveranse-er-mulig-bade-fra-get-og-telenor-etter-1-juli-2020/?fbclid=IwAR2yFGlydIra7psSay4pwmkDW_eGj2n3rHkMcik8xMAyCWnI6LdILiY0gu0

Abonnementsprisen for GET er kr. 199,- per måned for hastighet på 1000/1000, og tjenesten faktureres månedlig som en del av fellesutgiftene.

Spørsmål rundt internett og TV rettes direkte til henholdsvis GETs og Telenors kundetjeneste.