Heis

I hver oppgang – A, B, C og D – finnes det en heis som går fra garasjeplan til toppetasjene. Det er viktig at beboerne gjør seg kjent med alternative utganger hvis heisen i egen oppgang ikke kan brukes på grunn av brann eller tekniske feil.

Heisene i B- og C-oppgangen er såkalte båreheiser, og er større enn de to øvrige heisene. Dette er ment for nødetatene, men de større heisene egner seg også godt til flytting og frakting av større gjenstander.

Ved flytting, og lasting/ lossing av heis, er det viktig å stanse heisen på forsvarlig måte.  Ellers blir det heisstans av den ufrivillige sorten, og vi må ha utrykning fra heismontør for å starte den igjen.  Dette kan i verste fall ta flere dager.

Derfor gjelder disse rutinene: 

A- og B-heisen: Bruk flyttenøkkel.  Den holder heisdøren åpen så lenge nøkkelen står i låsen.

C- og D-heisen: Bruk tidsknappen. Den holder heisdøren åpen i tre minutter. Hvis du ønsker å starte heisen igjen før de tre minuttene er gått, trykker du bare én gang til på heisknappen.

Ved heisstans kan heiser i andre oppganger benyttes.
Meld heisstans til styret; styret@glaenga.no – ikke direkte til firmaet som står for vedlikehold og reparasjon.
.
Hvis heisen står med mennesker inne i heisen: Trykk på alarmknappen i heisen for kontakt med alarmsentral.

Er det utløst brannalarm i bygningen, skal heiser ikke benyttes.