Heis

I hver oppgang – A, B, C og D – finnes en heis som går fra garasjeplan til toppetasjene. Det er viktig at beboerne gjør seg kjent med alternative utganger om heisen i egen oppgang ikke kan brukes på grunn av brann eller tekniske feil.

Er det utløst brannalarm i bygningen, skal heiser ikke benyttes.
Se etter det grønne skiltet «Nødutgang», som viser rømningsveiene. Se også forklaringen på hvordan du kan komme til andre oppganger fra egen oppgang nedenfor.

Når heisstans skyldes en teknisk feil, er det mulig å benytte heiser i andre oppganger.
– Står heisen i oppgang A eller B, kan du gå svalgangene mellom A- og B-oppgangen.
– Om heisen står i C eller D, kan svalgangene mellom disse oppgangene brukes.
– Fra den indre beboergarasjen (etasje -2) kan alle oppgangene nås gjennom utgangene til heisene.
– Kommer du utenfra, eller skal ut av bygningen, er det også et alternativ å gå via den ytre garasjen (EuroPark) – om du kommer fra eller skal til den indre beboergarasjen.
– I etasjene -1, 6 og 7 (takterrassen) er det mulig å krysse mellom oppgangene.

Prøv disse mulighetene neste gang heisen står! Vi minner om at beboerne skal melde heisstans til styret; styret@glaenga.info – ikke direkte til firmaet som står for vedlikehold og reparasjon.
.
Ved akutte situasjoner; når det er mennesker inne i heisen: Trykk på alarmknappen i heisen for kontakt med alarmsentral.