Hovedvask pågår

Denne uken pågår det hovedvask i bygget. Den skal være ferdig innen fredag 3. april 2020.

Jevnlig desinfeksjon av dørhåndtak, heisknapper, rekkverk etc vil fortsette til over påske. Deretter vurderes behovet på nytt.

Husk at håndvask og avstand er det mest effektive mot koronaviruset.

Med ønske om at alle holder seg friske!

Styret

 

Protokoll fra årsmøtet 2020

Protokollen fra årsmøtet finner du her: Protokoll årsmøte 2020

Vedtektsendringer og endring av husordensregler

Som det fremgår ble det gjort noen endringer i vedtektene som følge av endringer i eierseksjonsloven.

Det ble også gjort endringer i husordensreglenes punkt 1.2 Støy.  Punktet strammer inn muligheten for støyende arbeid i helger og på helligdager:

«Musikkøving, banking, saging og boring etc, tillates kun mellom kl. 08.00 og kl. 20.00 på hverdager, og mellom kl. 09.00 og kl. 18.00 på lørdager. På søndager og helligdager er slike aktiviteter ikke tillatt…»

Ny leverandør av kollektivt bredbånd 

Det ble gjort valg av ny leverandør av bredbånd fra 1. juli 2020.  GET ble valgt som leverandør, og sameierne får internetthastighet på 1000/500 til kr. 199,- per måned.  Eventuell TV-pakke kan kjøpes av den enkelte som en oppgradering.

Dette står beskrevet nærmere i innkallingen og årsberetningen til årsmøtet, som du kan finne på side 26 her:  Innkalling og beretning årsmøte 2020

Covid19-/Koronasituasjonen

Sameiet har for tiden forsterket renholdet i blokka, ved at alle dørhåndtak på fellesdører daglig desinfiseres. Det samme gjelder heisknapper inne i og utenfor heisen, samt rekkverk i trappeløpene opp til og med 3. etasje.

Vi minner om å følge myndighetenes råd om hvordan vi kan unngå smitte. Håndvask og avstand til dem rundt deg er av største viktighet!
Se her for råd: https://helsenorge.no/koronavirus

Styrekontoret holder stengt så lenge de strenge smittevernstiltakene varer, men vi har mailvakt som vanlig (styret@glaenga.no), hvor styret kan kontaktes.

Styret ønsker alle en frisk og god vår, og vi ser frem til å kunne gjenoppta normalt samvær igjen! 

Årsmøtet avholdes som planlagt

Styret har vurdert årmøtet opp i mot smittervernstiltakene rundt Covid-19 (koronaviruset), og bestemt at årsmøtet går som planlagt den 11.3.20 kl. 1800 på Kampen bydelshus.

Vi ber imidlertid dem som eventuelt måtte ha symptomer på luftveisinfeksjon, som nylig har reist fra land med vedvarende smitte, eller som har vært i nærkontakt med noen som nylig har vært i slike land, om å holde seg hjemme.

Det går an å gi fullmakt til noen andre, dersom man ikke ønsker å delta selv.  Fullmakten er sendt ut i årsmøtepapirene, og kan fylles ut og legges i et av styremedlemmenes postkasser før kl. 1630.

Du finner fullmakten her:
Registreringsblankett årmøte

Årsmøtesalen er ganske stor, og det kommer erfaringsmessig ikke så mange.  Vi vil sette stolene ut over med noe avstand mellom stolene, og det vil bli mulighet for både håndvask og håndsprit.

Vel møtt til årsmøtet!

Styret

Valg av Internett- og TV-leverandør

Den kollektive avtalen med Telenor (tidligere Canal Digital) på kabel-tv og Homenet for bredbånd utgår 01.07.2020.

TV- og internettkomitéen, som ble valgt på sameiermøte 2019, har fått tilbud fra aktuelle tilbydere, og legger frem tilbudene fra Telenor og Get for vurdering av årsmøtet.  Begge tilbyr fleksible modeller, noe som innebærer muligheter for individuelle tilpasninger i hvert enkelt hjem.

Komitéen ønsker å publisere vedlegg og underlagsmateriale i forkant av årsmøtet den 11.3.20 kl. 1800.
Her vil det først bli stemt over hvorvidt sameiet i det hele tatt skal ha en kollektiv avtale om disse tjenestene.  Hvis årsmøtet svarer ja, vil det bli stemt over hvilken av de to leverandørene som skal velges, og hvilket alternativ som skal velges.

De forskjellige tilbudene er beskrevet i årsberetningen på side 26 og 27.  En oversikt over hovedelementene legges her:

For mer informasjon om innhold og produktark fra Get og Telenor, se her:

Get:
Tilbud fra Get Kollektiv bredbånd
Get kollektiv Flex 200

Trygg På Nett
Get boX brosjyre

Telenor:
Telenor Frihet M
Telenor Frihet S

Produktark nye T-We og T-We Boks II
Produktark_WiFi_Ruter
Uttrekkssider uten tittel