Covid19-/Koronasituasjonen

Sameiet har for tiden forsterket renholdet i blokka, ved at alle dørhåndtak på fellesdører daglig desinfiseres. Det samme gjelder heisknapper inne i og utenfor heisen, samt rekkverk i trappeløpene opp til og med 3. etasje.

Vi minner om å følge myndighetenes råd om hvordan vi kan unngå smitte. Håndvask og avstand til dem rundt deg er av største viktighet!
Se her for råd: https://helsenorge.no/koronavirus

Styrekontoret holder stengt så lenge de strenge smittevernstiltakene varer, men vi har mailvakt som vanlig (styret@glaenga.no), hvor styret kan kontaktes.

Styret ønsker alle en frisk og god vår, og vi ser frem til å kunne gjenoppta normalt samvær igjen!