Protokoll fra årsmøtet 2020

Protokollen fra årsmøtet finner du her: Protokoll årsmøte 2020

Vedtektsendringer og endring av husordensregler

Som det fremgår ble det gjort noen endringer i vedtektene som følge av endringer i eierseksjonsloven.

Det ble også gjort endringer i husordensreglenes punkt 1.2 Støy.  Punktet strammer inn muligheten for støyende arbeid i helger og på helligdager:

«Musikkøving, banking, saging og boring etc, tillates kun mellom kl. 08.00 og kl. 20.00 på hverdager, og mellom kl. 09.00 og kl. 18.00 på lørdager. På søndager og helligdager er slike aktiviteter ikke tillatt…»

Ny leverandør av kollektivt bredbånd 

Det ble gjort valg av ny leverandør av bredbånd fra 1. juli 2020.  GET ble valgt som leverandør, og sameierne får internetthastighet på 1000/500 til kr. 199,- per måned.  Eventuell TV-pakke kan kjøpes av den enkelte som en oppgradering.

Dette står beskrevet nærmere i innkallingen og årsberetningen til årsmøtet, som du kan finne på side 26 her:  Innkalling og beretning årsmøte 2020