Årsmøtet avholdes som planlagt

Styret har vurdert årmøtet opp i mot smittervernstiltakene rundt Covid-19 (koronaviruset), og bestemt at årsmøtet går som planlagt den 11.3.20 kl. 1800 på Kampen bydelshus.

Vi ber imidlertid dem som eventuelt måtte ha symptomer på luftveisinfeksjon, som nylig har reist fra land med vedvarende smitte, eller som har vært i nærkontakt med noen som nylig har vært i slike land, om å holde seg hjemme.

Det går an å gi fullmakt til noen andre, dersom man ikke ønsker å delta selv.  Fullmakten er sendt ut i årsmøtepapirene, og kan fylles ut og legges i et av styremedlemmenes postkasser før kl. 1630.

Du finner fullmakten her:
Registreringsblankett årmøte

Årsmøtesalen er ganske stor, og det kommer erfaringsmessig ikke så mange.  Vi vil sette stolene ut over med noe avstand mellom stolene, og det vil bli mulighet for både håndvask og håndsprit.

Vel møtt til årsmøtet!

Styret