Valg av Internett- og TV-leverandør

Den kollektive avtalen med Telenor (tidligere Canal Digital) på kabel-tv og Homenet for bredbånd utgår 01.07.2020.

TV- og internettkomitéen, som ble valgt på sameiermøte 2019, har fått tilbud fra aktuelle tilbydere, og legger frem tilbudene fra Telenor og Get for vurdering av årsmøtet.  Begge tilbyr fleksible modeller, noe som innebærer muligheter for individuelle tilpasninger i hvert enkelt hjem.

Komitéen ønsker å publisere vedlegg og underlagsmateriale i forkant av årsmøtet den 11.3.20 kl. 1800.
Her vil det først bli stemt over hvorvidt sameiet i det hele tatt skal ha en kollektiv avtale om disse tjenestene.  Hvis årsmøtet svarer ja, vil det bli stemt over hvilken av de to leverandørene som skal velges, og hvilket alternativ som skal velges.

De forskjellige tilbudene er beskrevet i årsberetningen på side 26 og 27.  En oversikt over hovedelementene legges her:

For mer informasjon om innhold og produktark fra Get og Telenor, se her:

Get:
Tilbud fra Get Kollektiv bredbånd
Get kollektiv Flex 200

Trygg På Nett
Get boX brosjyre

Telenor:
Telenor Frihet M
Telenor Frihet S

Produktark nye T-We og T-We Boks II
Produktark_WiFi_Ruter
Uttrekkssider uten tittel