Ny informasjon fra HomeNet, installasjon 1. mai

logo-imgDet har kommet ny informasjon HomeNet; Disse skrivene vil bli delt ut til de leilighetene det gjelder, så dersom du ikke får dem, ta kontakt med HomeNet. For å avtale et tidspunkt for installasjon, ring Lyn Elektro, de har noen som skal jobbe fra 9 til 18 i morgen, fredag 1. mai.

For øvrig har vi forlenget avtalen med Canal Digital frem til 1. juni, og det gir HomeNet bedre tid til å få installert fiber i alle leilighetene.

For de med tette kabelrør:

Fiberinstallasjon_tette rør i Gla Enga Eierseksjonssameie

For de med andre grunner:

Ikke fiberinstallert_Gla Enga Eierseksjonssameie

Internettavtalen med Canal Digital er forlenget

Homenet har problemer med å få alle koblet på nett til i morgen, 1. mai.

Styret har tatt til etterretning at Homenet ikke klarer å innfri fullt ut innen avtalt frist
1. mai, og vi har nå inngått en avtale med Canal Digital om forlengelse av internettabonnementet til 1. juni 2015.

Dette betyr at alle beboere kommer til å ha internett fra 1. mai. De som ikke har fått installert fiber, vil ha nett (som før) via Canal Digital.

Årsakene er sammensatte:

En del av leilighetene har rør som ikke fungerer, slik at fiber ikke kan legges skjult. Åpen installasjon er tilbudt som et alternativ, men ikke alle beboere har takket ja til dette.

I en del leiligheter har det ikke vært folk hjemme når Lyn Elektro har kommet på besøk.

I tillegg har det skapt problemer at bygget er feilmerket. Det vil si at H-nummer og leilighetsnummer ikke stemmer overens for over halvparten av beboerne. Dette har styret tatt opp med kommunen og Veidekke, og bygget skal merkes på nytt.

Styret arbeider videre opp mot Homenet for å få installert fiber i alle leiligheter.

 

HomeNet installasjon for de som ikke har vært hjemme

logo-imgLyn Elektro kommer hit mandag 27. april for å installere hussentral for fibernett for de som ikke har vært hjemme ved tidligere forsøk (gjelder ikke dere med defekte rørgjennomføringer – dere får annen info)..

Kan du ikke være til stede på angitt tidspunkt, eventuelt andre spørsmål i forbindelse med tidspunkt: Kontakt Andreas på tlf. 95060625 eller e-post ar@lynelektro.no

Dugnad tirsdag 28. april.

Det blir dugnad tirsdag 28. april kl. 18 – 20.

Vi feier og rydder utearealene og gjør det fint i bakgården og på øvrige fellesarealer.

Det bestilles inn container denne dagen, for avfall på fellesarealene og beboernes eget avfall fra boder/balkonger og leiligheter.

Det blir enkel servering.

Styret forventer godt oppmøte fra beboerne – vel møtt!