HomeNet installasjon for de som ikke har vært hjemme

logo-imgLyn Elektro kommer hit mandag 27. april for å installere hussentral for fibernett for de som ikke har vært hjemme ved tidligere forsøk (gjelder ikke dere med defekte rørgjennomføringer – dere får annen info)..

Kan du ikke være til stede på angitt tidspunkt, eventuelt andre spørsmål i forbindelse med tidspunkt: Kontakt Andreas på tlf. 95060625 eller e-post ar@lynelektro.no