Internettavtalen med Canal Digital er forlenget

Homenet har problemer med å få alle koblet på nett til i morgen, 1. mai.

Styret har tatt til etterretning at Homenet ikke klarer å innfri fullt ut innen avtalt frist
1. mai, og vi har nå inngått en avtale med Canal Digital om forlengelse av internettabonnementet til 1. juni 2015.

Dette betyr at alle beboere kommer til å ha internett fra 1. mai. De som ikke har fått installert fiber, vil ha nett (som før) via Canal Digital.

Årsakene er sammensatte:

En del av leilighetene har rør som ikke fungerer, slik at fiber ikke kan legges skjult. Åpen installasjon er tilbudt som et alternativ, men ikke alle beboere har takket ja til dette.

I en del leiligheter har det ikke vært folk hjemme når Lyn Elektro har kommet på besøk.

I tillegg har det skapt problemer at bygget er feilmerket. Det vil si at H-nummer og leilighetsnummer ikke stemmer overens for over halvparten av beboerne. Dette har styret tatt opp med kommunen og Veidekke, og bygget skal merkes på nytt.

Styret arbeider videre opp mot Homenet for å få installert fiber i alle leiligheter.