Søppelbrønnene låses

Det rapporteres om at uvedkommende kaster mye restavfall i søppelbrønnene som vender mot Stålverksveien.

Derfor er vi nå i prosess med å låse dem for uvedkommende. I løpet av noen dager vil begge brønnene for restavfall være låst.

Bruk den samme nøkkelen som går til leiligheten. For dere som har byttet lås; bruk den gamle leilighetsnøkkelen som går til fellesarealene (bodområder og takterrasse).

Vi håper dette reduserer kapasitetsutfordringene vi opplever for tiden, og ber alle om å være nøye med å låse brønnen etter bruk.

Styret

Digital gjennomføring av årsmøtet i 2021 

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøtet i Gla’enga Eierseksjonssameie bli avholdt digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen på Vibbo.no.

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtet denne våren.   

Årsmøtet starter og slutter:

  • Møtet åpnes 2. mars 2021 klokken 09.00
  • Møtet er åpent for avstemming i 10 dager, og siste dato for avstemming er 12. mars 2021 klokken 15.00  

Hvordan deltar du?  

Digital deltakelse 

  • Gå inn på Vibbo.no for å delta. Hvis OBOS har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du motta en SMS med lenke til møtet.
  • Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg. 
  • Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.  

Vi anbefaler Google Chrome som nettleser for brukere av Vibbo.no

Analog deltakelse 

  • For de som ikke har samtykket til digital kommunikasjon, vil sakspapirene sammen med stemmeseddel bli sendt til deg med ordinær post.

Oppfordring!

Det er mye enklere for styret å kommunisere med beboerne når det kan skje digitalt. Vi vil derfor oppfordre til å gå inn og registrere seg på vibbo.no, og huke av for samtykke til digital kommunikasjon. Da kan vi i styret, og forretningsfører, sende dere viktige meldinger på e-post og/ eller SMS ved behov. 
(Alternativet er at forretningsfører må sende ut post for oss, med de forsinkelser dette medfører pga treg postgang.)

VEL MØTT TIL ÅRSMØTET!

Hilsen styret

Rørlegger kommer til -01 for å etterstramme radiatorkoblinger 22.2

Vi fortsetter å tilby etterstramming av radiatorkoblinger for å unngå vannskader. 

Rørlegger vil komme på bygget for å stramme 
koblinger i nederste etasje (-01): Mandag 22.2.21

Vær veldig å åpne opp for rørleggeren hvis du er hjemme. Han har slitt med at folk ikke åpner, enda han hører at de er hjemme.

Det er ikke er sikkert at rørleggeren rekker over hele etasjen, avhengig av hvor mye det blir å gjøre i hver leilighet.

(Egentlig er etterstramming av koblinger sameiers egen plikt å gjøre i egen leilighet, men siden dette er et felles problem akkurat nå, har vi valgt å gjøre det kollektivt).

Hilsen Styret 

Fjernvarmeavregningen er klar

De fleste får penger igjen

Fjorårets strømpris var rekordlav, noe som viser seg på fjernvarmeregningen.
Over 90 % av seksjonseierne får penger igjen på årets avregning.

I disse dager sendes det brev fra forretningsfører til eierne om avregningen.

Selve oppgjøret vil skje på fakturaen som felleskostnadene for april 2021. Hvis du har betalt for mye, trekkes beløpet fra, og du betaler mindre i fellesutgifter denne måneden.  Hvis beløpet du har til gode er høyere enn felleskostnadene dine den måneden, blir det overskytende utbetalt til den kontoen som felleskostnadene dine tidligere er betalt fra.

Og skulle du være en av dem som må betale et restbeløp, vil dette bli lagt på faktura for felleskostnader i april 2021.

Styret har bestemt at vi ikke kommer til å regulere akontoinnbetalingene som følge av dette.  Dette etter råd fra forretningsfører, siden strømprisene nå er på et ganske høyt nivå, og forventes høye fremover. Skulle noen mene at de betaler et akontobeløp som sterkt avviker fra antatt forbruk (for eksempel etter eierskifte, eller skifte av leietakere), kan OBOS eller styret kontaktes for eventuell regulering.

Husk at avregningen er gjort av ISTA, og at eventuelle spørsmål må rettes direkte dit på
tlf. 22 88 59 00. Styret kan ikke svare på detaljer rundt forbruket til den enkelte.

Hilsen styret

Etterstramming i 1. og 2. etasje

Vi fortsetter å tilby etterstramming av radiatorkoblinger for å unngå vannskader. 

Rørlegger vil komme på bygget for å stramme 
koblinger i 1. og 2. etasje: 

Tirsdag 16.2:  2. etasje 

Fredag 19.2:  1. etasje

Vi understreker at det ikke er sikkert at han rekker over hele etasjen, avhengig av hvor mye det blir å gjøre i hver leilighet.

(Egentlig er etterstramming av koblinger sameiers egen plikt å gjøre i egen leilighet, men siden dette er et felles problem akkurat nå, har vi valgt å gjøre det kollektivt).

Hilsen Styret 

Etterstramming av koblinger til radiatorer fortsetter

Det er oppdaget lekkasjer fra radiatorer i flere leiligheter i sameiet. For at dette ikke skal utvikle seg til mange forsikringssaker som vil øke sameiets utgifter, og som vil belaste hver seksjonseier med egenandel på kr. 10.000,- har vi satt i gang en «redningsaksjon» for å stramme radiatorkoblinger.

Torsdag 4.2 vil rørlegger etterstramme i 4. etasje, og fredag 5.2 vil han forhåpentligvis kunne begynne i 3. etasje.

De øvrige etasjene vil bli tatt etter dette – vi kommer tilbake med informasjon.

Vi understreker at det ikke er sikkert at han rekker over hele etasjen han holder på i, avhengig av hvor mye det blir å gjøre i hver leilighet.

Egentlig er etterstramming av koblinger til radiatorer sameiers egen plikt å gjøre i egen leilighet, men siden dette er et felles problem akkurat nå, har vi valgt å gjøre det kollektivt.

Hilsen styret