Fjernvarmeavregningen er klar

De fleste får penger igjen

Fjorårets strømpris var rekordlav, noe som viser seg på fjernvarmeregningen.
Over 90 % av seksjonseierne får penger igjen på årets avregning.

I disse dager sendes det brev fra forretningsfører til eierne om avregningen.

Selve oppgjøret vil skje på fakturaen som felleskostnadene for april 2021. Hvis du har betalt for mye, trekkes beløpet fra, og du betaler mindre i fellesutgifter denne måneden.  Hvis beløpet du har til gode er høyere enn felleskostnadene dine den måneden, blir det overskytende utbetalt til den kontoen som felleskostnadene dine tidligere er betalt fra.

Og skulle du være en av dem som må betale et restbeløp, vil dette bli lagt på faktura for felleskostnader i april 2021.

Styret har bestemt at vi ikke kommer til å regulere akontoinnbetalingene som følge av dette.  Dette etter råd fra forretningsfører, siden strømprisene nå er på et ganske høyt nivå, og forventes høye fremover. Skulle noen mene at de betaler et akontobeløp som sterkt avviker fra antatt forbruk (for eksempel etter eierskifte, eller skifte av leietakere), kan OBOS eller styret kontaktes for eventuell regulering.

Husk at avregningen er gjort av ISTA, og at eventuelle spørsmål må rettes direkte dit på
tlf. 22 88 59 00. Styret kan ikke svare på detaljer rundt forbruket til den enkelte.

Hilsen styret