Etterstramming i 1. og 2. etasje

Vi fortsetter å tilby etterstramming av radiatorkoblinger for å unngå vannskader. 

Rørlegger vil komme på bygget for å stramme 
koblinger i 1. og 2. etasje: 

Tirsdag 16.2:  2. etasje 

Fredag 19.2:  1. etasje

Vi understreker at det ikke er sikkert at han rekker over hele etasjen, avhengig av hvor mye det blir å gjøre i hver leilighet.

(Egentlig er etterstramming av koblinger sameiers egen plikt å gjøre i egen leilighet, men siden dette er et felles problem akkurat nå, har vi valgt å gjøre det kollektivt).

Hilsen Styret