Rørlegger kommer til -01 for å etterstramme radiatorkoblinger 22.2

Vi fortsetter å tilby etterstramming av radiatorkoblinger for å unngå vannskader. 

Rørlegger vil komme på bygget for å stramme 
koblinger i nederste etasje (-01): Mandag 22.2.21

Vær veldig å åpne opp for rørleggeren hvis du er hjemme. Han har slitt med at folk ikke åpner, enda han hører at de er hjemme.

Det er ikke er sikkert at rørleggeren rekker over hele etasjen, avhengig av hvor mye det blir å gjøre i hver leilighet.

(Egentlig er etterstramming av koblinger sameiers egen plikt å gjøre i egen leilighet, men siden dette er et felles problem akkurat nå, har vi valgt å gjøre det kollektivt).

Hilsen Styret